Eksamen

Eksamen tar utrolig mye plass

Debatt: Tenk om vi kunne frigjøre perioden fra april til juni til å reelt forlenge undervisningsåret og dermed øke sjansen for mer læring. 

Publisert Sist oppdatert

Dette er et svar til Thom Jambak, Roar Ulvestad og Kjell Evensen. 

Det er mange faktorer som påvirker en hverdag i klasserommet. Noen er åpenbare og lovefestet, andre skjulte og vanskelige å oppdage.  I debatten om eksamen i kjølvannet av NOU 2023:27 vil jeg bidra med et perspektiv fra klasserommet. 

Thom Jambak beskylder oss i klasserommet for å ha gjort endringer jeg ikke kjenner igjen. Prinsippet bak påstanden kan jeg godta, men konvertert til praksis og handling i møtet med elevene er det noe helt annet. 

Tvert i mot er jeg heller fanget i en hverdag der jeg har tiden fra medio august til ultimo april til å etablerte relasjon og tillit, reparere eller bygge på en til dels ødelagt grunnmur av mestringserfaringer i faget (matematikk 1p) og etter hvert utnytte det positive momentet som oppstår når elevene begynner forstå at jeg er et menneske som vil dem vel og ikke bare enda en representant for skole. 

I denne miksen får eksamen en ufortjent stor rolle, spesielt i lys av Evensens presisering av Utdanningsdirektoratets egne uttalelser om eksamen satt opp mot standpunkt. 

I mitt relativt ferske møte med lærerjobben i videregående skole, ble jeg så overrasket over eksamens tilsynelatende avvikende valg at jeg begynte fnise nervøst. 

Programmering er utelatt

I kompetansemålene for 1p står ikke programmering nevnt i det hele tatt. Derimot er programmering nevnt sammen med diverse andre digitale verktøy i den grunnleggende digitale ferdigheten, i tillegg til setningen som dukker opp i avsnittet om vurdering som nå er en del av alle fags læreplaner: «læreren og eleven skal ha en samtale om hvordan eleven ligger an i programmering». 

Basert på dette gis det på eksamen oppgaver der eleven bes lage egne program (høsten 2023) eller oppgaver der man skal «lese» og forklare kode uten å bruke et kodeprogram. 

Det oppleves som et overgrep, og jeg står i skvisen mellom å forberede elevene på eksamen (noe jeg er helt uenig i at er meningen) eller å lage et best mulig læringsforløp for den unike grupperingen elever jeg har. 

Eksamen tar utrolig stor plass

I tillegg vil jeg peke på en skylapp jeg tror folk har i diskusjon for eller imot eksamen. Eksamen tar utrolig mye plass, tenk om vi kunne frigjøre perioden fra april til juni til å reelt forlenge undervisningsåret og dermed øke sjansen for mer læring og enda bedre setting av standpunktkarakterer. 

Det er lite forskning på eksamen, men jeg tror Roar Ulvestad treffer godt på det negative ved eksamens motiverende rolle med angst og stress som drivere. 

Det er faktorer vi gjerne tar farvel med i norsk skole.

Powered by Labrador CMS