– Pugging er et negativt ladet ord. Men kritisk tenking, refleksjon og kildekritikk forutsetter faktisk basiskunnskap, skriver Thom Jambak.

Nei til eksamen på tynt grunnlag

Debatt: – Større vekt på standpunktkarakterene vil mest sannsynlig få negative ringvirkninger.

Publisert

Dagsavisen mener i sin leder den 2. november at det er en god ide å avvikle eksamen i grunnskolen og legge mer vekt på standpunktkarakterer. De som forfekter dette standpunktet har ofte to blindsoner, disse er det viktig at man er oppmerksom på når man skal diskutere å endre vurderingsformer i skolen.

For det første er det bruken av det vage begrepet «puggeskolen» for å diskreditere eksamen. Daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen sa at kunnskapen kun er et google-søk unna. Etter den tid har skolen ofte hoppet over automatisering av basiskunnskaper og gått rett til at elevene skal mestre avanserte refleksjoner og ferdigheter. 

Dette har igjen ført til nedgang i leseferdigheter, motivasjon og faglige ferdigheter generelt. Pugging er et negativt ladet ord. Men kritisk tenking, refleksjon og kildekritikk forutsetter faktisk basiskunnskap.

For det andre vil en større vekt på standpunktkarakterene mest sannsynlig få negative ringvirkninger. Kravet om millimeterrettferdighet vil bli sterkere. Instrumentell tenkning der opplæringen bare blir et middel for å oppnå visse karakterer, vil bre om seg. Ønsket om bedre «kvalitet» i karaktersettingen vil igjen føre til et større behov for sammenlignbare resultater og mer måling og testing i elevenes hverdag. 

Det vil oppstå et politisk behov for å erstatte «kalibreringen» eksamen utgjør i dag. Altså en skole som går i motsatt retning av den det ser ut som Dagsavisen forfekter.

Powered by Labrador CMS