– Tynt grunnlag for å hevde tynt grunnlag, Jambak?

Debatt: – I debatten om eksamen og standpunkt bør vi skille mellom korrelasjon og kausalitet.

Publisert

Thom Jambak, sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, fremmer 27.11.2023 flere synspunkter på tynt grunnlag. Jambak påstår at skoler i mange år har hoppet over å automatisere basiskunnskaper hos elever, og at dette har ført til nedgang i leseferdigheter, motivasjon og faglige ferdigheter. Hvor er kunnskapsgrunnlaget for å hevde at dette faktisk er tilfelle, og for årsakssammenhengen mellom disse?

Elevundersøkelsen og Ungdata-undersøkelsen bekrefter at elevers motivasjon synker, uten at det nødvendigvis henger sammen med Jambaks påstand om skolenes praksis knyttet til elevers basiskunnskaper. Vi bør altså skille mellom korrelasjon og kausalitet.

Samme kritikk kan også fremsettes mot Jambaks påstand om at større vektlegging av standpunktkarakterer vil føre til større krav om målinger og større grad av instrumentalitet i standpunktvurderingene. Om Jambak har tilgang på forskning som kan peke på denne årsakssammenhengen, ville det vært interessant lesning. Utdanningsdirektoratet viser for øvrig til at standpunkt og eksamen er ulike uttrykk for sluttkompetanse, med ulike rammer, og ikke er direkte sammenlignbare.

Jeg ønsker debatten om eksamen og standpunkt velkommen, men det vil heve kvaliteten på debatten om påstander kan underbygges – og at man unngår å sette likhetstegn mellom korrelasjon og kausalitet.

Powered by Labrador CMS