Eksamen. Stress. elev

Eksamen er den strammeste og mest konservative målemetoden vi har

Debatt: Jeg tviler på at eksamen har vært en motivasjonsfaktor for elevers lesing og skriving, med mindre man ser på frykt og angst som en del av motivasjonsregnestykket.

Publisert Sist oppdatert

Nå er det jammen tilløp til debatt på Utdanningsnytt sine sider! Kjell Evensen rykker ut med voksenopplæring i vitenskapelig metode, for å korrigere mulig tynnhet i Thom Jambaks grunnlag for å ytre seg. Det er jo gøy.

Jambak bringer flere viktige utfordringer på bane, og jeg tror han fulgte med på Ex. Philos. At flere fenomener opptrer samtidig, betyr selvfølgelig ikke at de henger sammen. Det betyr heller ikke at de ikke henger sammen.

At leseferdigheter, leseinteresse og leseutholdenhet er på hell hos den oppvoksende slekt, er jo noe som er grundig dokumentert og akseptert som status pr i dag. Å utvikle intellektuell stamina er en enorm utfordring i skolen, uansett hvilken grunnleggende ferdighet vi snakker om. Kausalitet eller ikke, jeg tror Jambak er inne på noe, når han peker på at basisferdigheter er viktige.

Praktiske fag har sine råmaterialer, verktøy og grunnleggende «skills», og det samme har de teoretiske fagene. Gode basisferdigheter gjør at vi kan verdsette både vårt eget og andres produkter på en helt annen måte. Når jeg blir imponert over snekkerarbeid eller en tekst, er det jo fordi jeg selv har erfaring med hvor vanskelig det kan være både å snekre og skrive.

I skolen satt vi og spisset blyanter til de var sylkvasse for å lage så presise geometriske konstruksjoner som mulig. Da erfarte vi for eksempel Pytagoras sine teser med ikke bare hjernen, men med ulike ferdigheter og sanser. I dag ser man fancy animasjoner på skjermen og blir fort ferdig. Man hopper over å bruke grunnleggende ferdigheter og vi har innskrenket hvor mye man bruker av kroppen i læringsprosessene. Det vi er delaktige i og kjenner igjen oss selv i, lærer vi mer av. Når du har skrevet en tekst helt av deg selv, konstruert eller laget noe uten kunstig hjelp, har du naturlig et sterkt eierskap til det du gjør.

Vi i skolen er dessverre rammet av en uforståelig iver etter å passere det konkrete nivå, og komme oss til metanivået, der vi vil ha eleven til å forstå både seg selv og faget på et veldig høyt abstrakt nivå, slik at selve faginnholdet nesten kommer i bakgrunnen. Da er det viktig å huske at Ibsens tekster alltid vil overgå litteraturen OM Ibsens tekster, og når vi i Prøysens ånd ser at «gaven er ferdig, selv om langemann er blå, og tommeltott har plasterlapp, så fryder han seg nå.» Ikke for å ha oppnådd kompetanse eller metaforståelse, eller for en fin fremover-bakover-hitover-ditover-vurdering, men for å ha gledet mor, med egne krefter.

Jeg tror at mange elever er slitne av all denne metaforståelsen og det overmettede vurderingsregimet som har tatt hegemonisk grep over store deler av skolen. Før man har fått fordøye det man holder på med, skal det evalueres på kryss og tvers, slik at selve fagopplevelsen må stille seg i andre rekke. Jeg er usikker på sammenhengene, men man må jo ha lov til å plukke seg ut noen favorittmistenkte.

Om en leser Volsungesaga, En folkefiende, Tante Ulrikkes vei, eller hva det måtte være: selve leseopplevelsen er faktisk større enn evalueringen av leseopplevelsen, en leseopplevelse drevet frem av en inspirert lærer som tør å være lærer. Jeg savner at vi setter fagopplevelsen i sentrum, og tar det litt «lugnt» med all denne vurderingen. Vurdering for læring (VFL) har for lengst blitt til LFV. Når noe korrelerer, kan vi jo begynne å lure på sammenhenger.

Jeg stiller meg bak Jambaks bekymring om at vi i verste fall kan få noen stygge intervensjoner i prosessen med å sette standpunktkarakterer i fremtiden, om eksamen tas ut av regnestykket. Men at den må endres: JA! Standpunktkarakterene har lærerne alltid forvaltet, og de bør definitivt ikke «legges i rør» ved et eventuelt bortfall av eksamen som vi kjenner den i dag. 

På den andre siden er eksamen den strammeste og mest konservative målemetoden vi har. Jeg tviler på at eksamen har vært en motivasjonsfaktor for elevers lesing og skriving, med mindre man ser på frykt og angst som en del av motivasjonsregnestykket. I det minste korrelerer det. Smilefjes, blunkefjes.

 

Powered by Labrador CMS