Lesevansker og dysleksi er svært arvelig

Risikoen for å utvikle lesevansker er fire ganger så stor for barn som har foreldre med dysleksi og lesevansker, enn for dem som ikke har det.

Det er 45 prosents risiko for at barn som har foreldre med lesevansker eller dysleksi, utvikler tilsvarende problemer. For dem som ikke har foreldre med lesevansker, er risikoen 11,5 prosent. Det viser en undersøkelse professor Monica Melby-Lervåg ved Universitetet i Oslo har gjort sammen med en britisk psykolog.

De konkluderte med at dysleksi og lesevansker i høy grad er arvelig, ifølge  Forskning.no.

– Vanskene hos disse barna var allerede til stede da de var spedbarn og smårollinger. Allerede på dette tidspunktet hadde barna forsinket språkutvikling, sier Melby-Lervåg.

Videre inn i førskolealder hadde barna med en familiehistorie med dysleksi større vansker med det som kalles fonologisk bevissthet, som kan være å lytte ut lyder i ord eller å rime, og de har problemer med benevningshastighet så vel som med grammatikk og begreper. (©NTB)

 

Powered by Labrador CMS