Ikke mange lærere blir tiltalt eller dømt for vold mot elever.

Få lærere dømt for vold mot elever

I Elevundersøkelsen oppgir flere enn 1300 at en skoleansatt har slått, dyttet eller holdt dem fast. Men veldig få melder til Statsforvalteren eller anmelder volden.

Publisert Sist oppdatert

Elevundersøkelsen for 2021 viste at 1327 elever oppgir at en ansatt på skolen har slått, dyttet eller holdt dem fast de siste månedene. Det er flest gutter på ungdomsskolen som melder at de utsettes for fysiske krenkelser.

Men veldig få av dem melder saken til Statsforvalterne. Enda færre anmelder den skoleansatte til politiet. Utdanningsnytt har foreløpige tall som viser at Statsforvalterne fikk opp mot 150 meldinger om elever som opplevde krenkelser fra skoleansatte i fjor. Tidligere gjennomgang av statsforvaltersaker viser at omlag en tredjedel av sakene handler om vold.

Les også: 5300 elever sier de blir mobbet av voksne på skolen

Bare en lærer dømt

Det finnes ikke statistikk på hvor mange lærere som anmeldes, tiltales eller dømmes for vold mot elever. Etter søk i dommer, klagesaker til statsforvalterne og mediesaker har Utdanningsnytt bare funnet to saker hvor lærere har fått straff for kroppskrenkelser mot elever de siste fem årene.

I 2019 ble en lærer dømt for å ha dratt en elev i armen. Læreren hadde ingen andre straffbare forhold mot seg tidligere. Han ble dømt i to rettsrunder for å ha grepet tak i armen til en ti år gammel elev og ført ham inn fra skolegården.

Eleven forklarer at han fikk smerter og blåmerker etter hendelsen.

Les også: Lærer fikk åtte klager på hard behandling av elever

I dommen fra lagmannsretten står det at retten har lagt vekt på det betydelige maktovergrepet hendelsen representerer i forholdet mellom lærer og elev. Elevenes subjektive opplevelse av krenkelse blir tillagt stor vekt.

Utdanning har vært i kontakt med den dømte læreren, men han ønsker ikke å uttale seg om saken.

I 2021 fikk en lærer forelegg for å ha sparket en elev i ryggen. Læreren sa i avhør at han var uskyldig, men vedtok boten han fikk.

Omplasseres

Advokat Vidar Raugland arbeider blant annet med skole- og barnehagerett og har en avtale med Utdanningsforbundet om å bistå medlemmer som trenger juridisk bistand.

– Hvorfor er det få saker der lærere blir anmeldt og dømt for kroppskrenkelser mot elever?

– For at de skal bli anmeldt må de være en viss alvorlighetsgrad. Ofte er det ord mot ord og vanskelig å bevise. Men det hender at saker som dette blir løst på andre måter, at læreren blir oppsagt eller omplassert, sier Vidar Raugland.

– Har du hatt saker der lærere har blitt oppsagt for vold mot elev?

– Ytterst få. Slike saker er sjeldne.

– Vi har sett at det er en del saker der lærere krenker elever verbalt. Har du vært borti slike saker?

– Det er selvfølgelig like ille å bli krenket verbalt. Jeg kjenner ikke til slike saker. Men vi vet også at en del lærere får grunnløse klager mot seg. Lærere har også rettsvern, men lærere som mobber eller krenker elever, bør ikke jobbe med elever, sier advokat Vidar Raugland.

Les også: – Vi har ikke inntrykk av at elevene kommer med falske anklager

– Ledelsen har ansvar

Skolelederforbundet mener reglene for hva rektor og kommuner skal gjøre er klare.

– Når det gjelder anmeldelser er det i kommuner og fylkeskommuner egne rutiner for dette som del av et internkontroll- og varslingssystem, sier Stig Johannessen.

Johannessen vil ikke kommentere saken med læreren som fikk mange klager, men aldri ble tiltalt. – Vi ønsker videre ikke å uttale oss om enkeltsaker, sier Johannessen.

Flere frikjent

Flere lærere har vært tiltalt, men er blitt frikjent for kroppskrenkelser eller vold mot elever.

I 2017 ble en kvinnelig lærer i Øst-Finnmark tingrett tiltalt for blant annet klyping i ørene, knipsing i ansiktet og slag i hodet på elever. Læreren ble frifunnet.

I 2019 ble en lærer frikjent for kroppskrenkelse i Nord-Troms tingrett. Læreren var tiltalt for å ha holdt en svamp mot ansiktet til en elev, men ble ikke dømt for dette.

I 2019 i Dalane tingrett ble en lærer dømt for å ha slått to elever i ansiktet med flat hånd. Læreren anket saken og ble i 2020 frikjent av Gulating lagmannsrett.

I 2021 ble en kvinnelig lærer frikjent for kroppskrenkelse mot elever. Læreren var tiltalt for hensynsløs adferd mot elevene. Ifølge tiltalen slo hun i pulten, skrudde av og på lyset, sparket i sekker og lugget elever. Men hun ble frikjent for dette.

Powered by Labrador CMS