I elevundersøkelsen svarer elever fra 5.trinn til 3.trinn på videregående på spørsmål om hvordan de har det på skolen. Et av spørsmålene er om de blir plaget av ansatte på skolen.

5300 elever sier de blir mobbet av voksne på skolen

1,2 prosent av elevene fra 5. trinn til videregående sier at de er blitt mobbet av en lærer eller annen ansatt på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.

Publisert Sist oppdatert

Det viser tall fra Elevundersøkelsen.

1,2 prosent utgjør i overkant av 5300 elever.

55,7 prosent av disse svarer at den voksne sa sårende ord. 41,0 prosent svarer at den voksne fikk meg til å føle meg utenfor. Rundt 22 prosent av de som oppgir at de er mobbet av voksne rapporterer at den voksne slo, dyttet eller holdt en fast.

Jevnt over er det flere gutter enn jenter som svarer at de er utsatt for mobbing av en voksen på skolen, og dette gjelder særlig på ungdomstrinnet. 28 prosent av elevene som oppgir å bli mobbet av voksne på skolen, opplever også å bli mobbet av medelever.

Ifølge Utdanningsdirektoratet er det en lik andel elever som sier de ble mobbet av en voksen ved skolen, som året før. I 2020 utgjorde 1,2 prosent 5500 elever.

Ti prosent av Statsforvaltersakene i Oslo handler om ansatte

Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk i fjor 415 meldinger om elever som har et dårlig skolemiljø, 40 av disse sakene handlet om at en lærer eller annen ansatte krenket dem.

– I meldingene vi får inn kan det for eksempel handle om at ansatte på skolen har grepet inn fysisk mot en elev. Noen saker kan handle om at elever har opplevd utsagn fra lærere som krenkende eller at de har følt seg forskjellsbehandlet, sier Grethe Hovde Parr hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Ikke alle meldingene blir behandlet etter paragraf 9a-5 som handler om voksenkrenkelser.

– Enkelte meldinger kan også handle om at eleven ikke har en trygg og god relasjon til en ansatt, uten at det nødvendigvis er snakk om en krenkelse etter opplæringsloven 9 A-5, sier Hovde Parr.

Dobling i Agder

I Agder er det dobbelt så mange klager i 2021 sammenlignet med året før. Med henholdsvis 7 og 14 klager. Tilbake i 2019 hadde de kun 3 saker som handlet om ansatte i skolen.

– Vet du noe om hvorfor antallet har blitt så mye høyere de siste årene?

– Hver sak hos oss er unik og med ulike problemstillinger og opplevelser hos elevene ved de ulike skolene i alle sakene. Det er derfor vanskelig å konkludere med noen tydelige årsaker til denne økningen på nåværende tidspunkt, sier Cathrine Krogstad Hansen seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Agder.

Mobbet av både lærer og medelev

Utdanning sin kartlegging av klager til alle landets Statsforvaltere i 2019 og 2020 viste at elevere ofte melder om at de både blir mobbet voksne og medelever. I kartleggingen kom det fram at det var 230 meldinger til statsforvalterne om voksenkrenkelser i 2019 og 2020. I over halvparten av sakene var elevene særskilt sårbare, det vil si at de hadde en diagnose eller av andre grunner trenger ekstra oppfølging. Sakene handlet ofte om flere typer krenkelser, og dette var det som oftest ble nevnt:

  • Elever som følte seg mislikt og forskjellsbehandlet
  • Elever som var utsatt for fysiske krenkelser, ble holdt fast og lagt i gulvet
  • Elever som ble uthengt foran andre
  • I 50 av sakene førte krenkelsene til at elevene utviklet skolevegring og ikke torde å gå på skolen.

Les også: Læreren de fryktet

Hva skal skolene gjøre

Forbundsleder Stig Johannessen mener skolene har klare regler for hva de skal gjøre når elever blir krenket.

– God ledelse handler om å se og følge opp sine medarbeidere og elever. Dette gjelder selvfølgelig også når ansatte og elever har vært utsatt for, eller involvert i hendelser av alvorlig karakter, sier Johannessen.

Han mener det er viktig at skolene har gode rutiner.

– Et godt internkontrollsystem med rutiner for risikovurdering og handlingsplaner er viktig for å kunne forebygge, agere når episoder oppstår og ikke minst følge opp de involverte etter en alvorlig hendelse, sier Johannessen.

Les mer om dette i Utdanningsdirektoratets rundskriv om skolemiljø punkt: 6. Hva skal skolen gjøre? (aktivitetsplikten) (udir.no).

Powered by Labrador CMS