Utdanningsforbundet etterlyser nasjonal digital strategi

Debatt: – Digitaliseringsminister Linda Helleland bør snarest ta initiativ til en digital strategi for skole og barnehage.

Publisert

Regjeringen og KS la nylig frem en digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025, og i januar i år ble regjeringens nasjonale strategi for kunstig intelligens presentert. Ingen av disse strategiene adresserer skolens og barnehagens økende digitale utfordringer, noe som både er oppsiktsvekkende og alvorlig.

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, skrev nylig i Aftenposten at de mottar flere saker hvor barns personvern er blitt brutt i en stadig mer digitalisert skolehverdag. Han etterlyser et større nasjonalt ansvar for å sikre skolebarns personvern. Jeg er helt enig.

I Bergen kom sensitiv elevinformasjon på avveie med store konsekvenser for de berørte i den såkalte Vigilo-saken. I Viken ble det nylig kjent at en svikt i skolesystemet Visma InSchool gjorde personopplysninger om 25000 elever og ansatte tilgjengelig for alle brukerne. Og disse to sakene er bare toppen av isfjellet; Datatilsynet mottok bare i 2019 over hundre saker hvor barns personvern er blitt skadelidende på grunn av tekniske mangler eller menneskelige feil i en stadig mer digitalisert skolehverdag.

Den raske digitaliseringen av skolen utfordrer ikke bare personvernet, men også andre elevrettigheter som retten til forsvarlig opplæring, vurdering og dokumentasjon. Nylig advarte rektorer i Viken om at feil i Visma InSchool kan medføre at elever ikke får vitnemål i tide. Digitale læremidler og teknologiske verktøy som iPad og Chromebook tas i bruk både i barnehager og skoler uten at lærerne, kommuner eller foresatte har oversikt over personvernsutfordringene. Barns læring, konsentrasjonsevne og sosiale utvikling kan påvirkes av den omfattende skjermbruken, men vi vet ikke nok til å konkludere. Kunnskapsgrunnlaget er svakt og nasjonale retningslinjer fraværende.

Det er på høy tid at nasjonale myndigheter tar et større ansvar for den digitale utviklingen i skolesektoren.

Tormod Korpås

Datatilsynets advarsel må tas på alvor! Digitaliseringsminister Linda Helleland bør snarest ta initiativ til en nasjonal digital strategi for skole og barnehage, og invitere Utdanningsforbundet, Kunnskapsministeren og Datatilsynet til samtaler. For det er på høy tid at nasjonale myndigheter tar et større ansvar for den digitale utviklingen i skolesektoren.

Powered by Labrador CMS