I Bergen kjørte de en omfattende prosess i arbeidet med innspillene til nye læreplaner. Foto: Skjermdump

Fagfornyelsen: Sendte høringssvar på 95 sider

I Bergen kommune har alle grunnskoler og rundt 3000 lærere gitt innspill til fagfornyelsen. Men ikke alle er fornøyd med prosessen likevel.

Publisert Sist oppdatert

Bergen kommune har hatt fagfornyelsesgrupper i sving i alle fag bestående av lærere, avdelingsledere og representanter fra Universitets og høgskolesektoren, totalt rundt 125 personer.

– Her i byen har vi involvert alle de 87 grunnskolene i en bred og omfattende prosess. Det er for å sikre at høringsuttalelsen fra Bergen kommune virkelig representerer lærerstemmene, sier Linn Kristin Engø (Ap), fersk byråd i komiteen for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune.

Første runde med innspill ble sendt til Bergen kommune høsten 2018, i forbindelse med at Utdanningsdirektoratet sendte ut de første læreplanskissene.

– Da leverte skolene 281 høringssvar. Deretter bearbeidet fagfornyelsesgruppene sine synspunkter og så ble en sammenfattet versjon for hvert fag sendt til Utdanningsdirektoratet, forteller Engø.

Fagfornyelsesgruppene har også vært samlet flere ganger i løpet av inneværende skoleår. Da har gruppene arbeidet videre med sentrale elementer og begreper i fagfornyelsen.

– I andre og siste runde ble det levert rundt 310 høringssvar til Bergen kommune fordelt på alle fagene. Fagfornyelsesgruppene jobbet både med innspill til hvert fag og på tvers av fag, sier Engø.

Til slutt endte høringsdokumentet på 95 sider. Høyres Henning Warloe, nestleder i komiteen barnehage, skole og idrett, frykter det er for omfattende.

Les også: Over 7000 innspill til nye læreplaner

Uten klare råd

– Det er fint at så mange har engasjert seg i arbeidet med fagfornyelsen. Men spørsmålet er om ikke tilbakemeldingene til Utdanningsdirektoratet fra enkeltpersoner og organisasjoner landet rundt er blitt for omfattende, sier Warloe.

Henning Warloe (H) mener arbeidet med fagfornyelsen i Bergen er blitt for omfattende. Foto: Stortinget

Han mener det kan gjøre det vanskelig for politikerne å komme med klare råd til Utdanningsdirektoratet i den videre prosessen. Warloe legger til at det for Høyre er viktig at tiltakene som prioriteres først og fremst skal handle om elevenes læring. Samtidig mener han at personalet må få kompetanseheving. Men en omfattende kompetanseheving betalt av statlige midler ser han ikke noe behov for.

– Som en stor og profesjonell skoleeier skal Bergen kommune selvsagt bidra til kompetanseheving av skolenes personale når de nye læreplanene kommer. Men i dagens samfunn må alle arbeidstakere forholde seg til at arbeidsoppgavene endrer seg kontinuerlig. Denne endringen er ikke så spesiell at den krever et stort statlig videreutdanningsopplegg, sier Warloe.

Ikke involvert

Innspillsprosessen høster også kritikk fra Utdanningsforbundets lokallag. De føler seg utelatt.

– Det er flott at det har vært mye engasjement ute på skolene for å gi innspill til høringsrundene. Men Utdanningsforbundets lokallag her i Bergen er ikke blitt involvert. Det har vi sagt fra om, og vi har fått en beklagelse fra kommunaldirektøren, sier leder Bente Ingeborg Myrtveit.

Hun understreker at de vanligvis er et godt samarbeid mellom byrådet og de tillitsvalgte, men denne gangen er de ikke fornøyde.

– Det er fint at de har engasjert mange ute på skolene, men vi synes ikke det er til hinder for at de også kunne involvert Utdanningsforbundets lokallag, sier Myrtveit.

– Har lokallaget sendt inn egne innspill til arbeidet med fagfornyelsen?

– Vi deltok i debatten om fagfornyelsen på fylkesårsmøtet og vi har også behandlet to saker knyttet til fagfornyelsen i lokallaget. Dessuten har vår tillitsvalgte, Roar Ulvestad, vært med i gruppen som utarbeidet kjerneelementer i norskfaget. Han har også skrevet en rekke innlegg blant annet i Utdanningsnytt om de tverrfaglige temaene.

Byråd Linn Kristin Engø forteller at prosessen først og fremst handlet om å få innspill fra ulike fagpersoner.

– Fagfornyelsesgruppene har tatt for seg forslagene til nye læreplaner i to omganger. I arbeidet med å gi innspill til fagfornyelsen har alle skoler vært representert i minst ett fag. Som byråd er jeg veldig stolt av den jobben som er gjort og av det store engasjementet, sier hun, men understreker at hun stiller seg bak beklagelsen til kommunaldirektøren.

– Jeg er glad for at Utdanningsforbundet og Myrtveit er tydelige på forventningene. Fagforeningene burde vært koblet tettere på underveis i prosessen før den endelige politiske saken. Det skal ikke gjenta seg, sier Engø.

Powered by Labrador CMS