Anne Finborud (t.h), leder i Skolenes Landsforbund, vil ha ekstra bemanning i skolen ut året.

Vil bemanne opp i skolen med faste vikarer ut året

Skoler landet rundt sliter med høyt sykefravær på grunn av smittevernreglene. Skolenes Landsforbund oppfordrer sine tillitsvalgte til å jobbe for å hyre inn flere faste vikarer for å sikre nok bemanning.

Publisert

– Jeg frykter en skole-kollaps. Henvendelsene vi får fra våre medlemmer er ikke til å misforstå. Mange er bekymret for belastningen som legges på lærerne. Dersom ikke bemanning øker kan skole etter skole se seg nødt til å stenge for noen eller alle elevene på grunn av sykefraværet, sier leder i Skolenes landsforbund (SL), Anne Finborud.

Smittevernreglene sier at hverken elever eller ansatte skal møte på skolen dersom de har forkjølelsessymptomer. Det har ført til høyt sykefravær. Tidligere denne uken varslet blant annet skolene i Stavanger foresatte om at hele klasser kan bli permittert fordi mange lærere må holde seg hjemme.

Finborud mener situasjonen er alvorlig, og at det ikke er noen annen løsning enn at skolene må bemanne opp.

– Beskjeden til våre tillitsvalgte er at de må jobbe for å få inn flere vikarer, og da helst vikarer som ansettes over lengre tid, i det minste ut året. Sykefraværet kommer til å være høyt hele høsten. Med en vedvarende ekstra bemanning slipper man å være urolig for at det ikke er nok voksne tilstede hver dag, og av hensyn til smittevernet sikrer man seg dessuten mot at vikarer jobber på mange forskjellige skoler.

Les også: Vil ikke ha vikarer i frykt for korona-smitte

Regningen vil hun sende til regjeringen.

– Smittevernet må være viktigst. Ekstra vikarer vil kun ramme budsjettet, og de pengene må Melby finne, sier Finborud.

– Trenger flere om man skal unngå stenging

– Du sier "nok voksne", er det grønt lys for bruk av ufaglærte nå?

– Selvsagt må man prioritere vikarer med pedagogisk utdanning, men vi vil ikke si at det finnes noen absolutt grense nå for hvor mange ufaglærte som kan bistå i skolen. Husk at sykefraværet ikke bare gjelder lærere. Det er mange andre ansatte på en skole som har viktige funksjoner også, ikke minst for at smittevernet skal overholdes. Nok rengjøringspersonal er for eksempel en forutsetning i disse dager.

– En del av lærerne som må være hjemme er ikke nødvendigvis så syke at de ikke kan jobbe, kan ikke de bidra hjemmefra?

– Jo, men dette må være løsninger som skoleledelsen, tillitsvalgte og lærere kommer frem til. Det varierer hvordan skolene er organisert, hva slags utstyr de har og hvilken elevsammensetning de har. Uansett vil det være behov for nok folk på skolen dersom man skal unngå at hele samfunnet må stenges ned igjen.

Skolenes landsforbund i Trøndelag hadde temaet oppe på sitt årsmøte forrige uke. De krever at politikerne blar opp for å sikre nok ressurser.

– I en krisetid er det viktig at det er nok ressurser i skolen til å se hver enkelt elev og gi dem tilpasning til sine behov. Dette arbeidet blir vanskeligere dersom vi ikke har nok folk på jobb til å gi elever et godt tilbud, sier de i en uttalelse vedtatt på årsmøtet.

Les også: Vurderer nasjonal veileder for når skolen må gi elevene hjemmeskole

Trenger forsikringer

Fylkesleder i Utdanningsforbundet Trøndelag, Geir Røsvoll, støtter Skolenes landsforbund både når det kommer til bemanningsbehovet, og også i ønsket om faste vikarer som hyres inn for en lenger periode.

Geir Røsvoll, leder for Utdanningsforbundet Trøndelag .

– Det hadde vært den beste løsningen. Både i skoler og barnehager er det vanskelig å få dagene til å gå opp med det høye sykefraværet som er nå. Men mange ledere står i en skvis mellom dårlig kommuneøkonomi og ivaretakelse av smittevernet, sier han.

Røsvoll peker imidlertid på at Melby har garantert for at korona-pandemien ikke skal knekke økonomien til norske skoler.

I et innlegg på Facebook den 26. august skrev kunnskapsministeren:

"Mange er bekymret for at pandemien skal knekke norske skolers økonomi. Jeg kan betrygge alle om at det ikke vil skje på min vakt som kunnskapsminister. Mitt mål er at vi skal holde barnehager og skoler åpne hele høsten. Men vi er nødt til å leve med noe usikkerhet. Også i budsjettene. Vi vet at det kommer økte kostnader, men ikke hvor mye."

– Dette kan jo ikke mistforstås, men skoleeiere og skoleledere må også trygges om at et merforbruk eller et eventuelt underskudd ikke er noe de må dra med seg videre inn i neste år. Da er vi akkurat like langt, sier fylkeslederen i Trøndelag som presiserer at de mener det også er viktig at skolene søker etter faglærte vikarer, slik at man sikrer at man også fremdeles kan drive en forsvarlig opplæring.

– Selv om det kan være en utfordring noen steder i landet, må vi sørge for at elevene også fortsatt får den undervisningen de skal ha, av kvalifiserte lærere, sier han.

Powered by Labrador CMS