Ny undersøkelse:
Ni av ti foreldre opplever at det ofte eller alltid er god bemanning i barnehagen

Samtidig mener foreldrene at bedre bemanning og mindre barnegrupper er det viktigste tiltaket for å heve kvaliteten i barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en undersøkelse Opinion gjennomførte i september på oppdrag fra Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Et representativt utvalgt av 1010 barnehageforeldre svarte på undersøkelsen.

Dette er blant funnene:

  • Ni av ti foreldre er fornøyde med barnehagen sin, mens kun 6 prosent er misfornøyde.
  • Nær 90 prosent av foreldrene er i stor grad opptatt av hvor mange barn det er per ansatt i barnehagen.
  • Åtte av ti svarer at de alltid eller ofte vet hvor mange som er på jobb i sitt barns avdeling.
  • Ni av ti foreldre svarer at det ofte eller alltid er god bemanning i barnehagen. Mens en av ti sjelden eller aldri opplever dette.
  • De fleste foreldrene svarer at de har behov for 7–9 timer åpningstid i barnehagen. Kun 1 av 7 foreldre svarer at de har behov for mer enn ni timers åpningstid. Flere menn enn kvinner oppgir at de har behov for lang åpningstid.
  • Halvparten av foreldrene sier ja til mer faste tidspunkter for henting og levering i barnehagen. 30 prosent sier nei, og de fleste av disse oppgir at det er fordi de er avhengige av fleksibilitet og frihet.

Hvor mye vet foreldrene om bemanningen?

FUB-leder Einar Olav Larsen sier i en pressmelding at det er gledelig at så mange foreldre er fornøyde med tilbudet, men han understreker at de også må lytte til det mindretallet som er misfornøyde.

Bemanning er temaet FUB oftest får henvendelser om fra foreldrene, og de synes det er gledelig at såpass mange i undersøkelsen svarer at de har god oversikt over hvor mange ansatte som er på jobb i avdelingen til sitt barn.

Samtidig viser FUB-lederen til en tidligere undersøkelse som viste at mange barnehager har svært få timer med full bemanning gjennom dagen.

– Vi kan jo lure på om vi foreldre egentlig vet om hvor mange som er sammen med barna våre til enhver tid. Så viser jo også undersøkelsen at 20 prosent sjelden eller aldri vet hvor mange som har ansvaret for sitt barn på sin avdeling. Det blir ganske mange tusen barn, med tanke på at vi har med et representativt utvalg å gjøre, sier Larsen i pressemeldingen.

Er åpne for faste leverings- og hentetider

Det har vært flere medieoppslag om hvordan barnehagetilbudet har blitt påvirket av korona, og flere ansatte mener tilbudet er blitt langt bedre med mindre barnegrupper og mer tid til barna.

Undersøkelsen viser at rundt en av fire foreldre har vært mer fornøyde med barnehagetilbudet i koronatiden. Men den viser også at 18 prosent er mindre fornøyde, mens rundt halvparten ikke har merket noen forskjell.

Debatten om koronabarnehagen har også ført til at enkelte har ment at barnehagene bør organiseres noe mindre fleksibelt enn i dag. Ett alternativ er kortere åpningstider, et annet er mer faste leverings- og hentetider for foreldrene slik at bemanningen kan tilpasses deretter.

I et sommerintervju med Utdanning var kunnskapsminister Guri Melby heller ikke fremmed for å diskutere om foreldrene bør akseptere noen begrensninger.

– I kjølvannet av korona er det verdt å stille seg spørsmålet om hvor mye fleksibilitet foreldre skal kunne forvente. Det kan godt være at mange foreldre hadde tålt å ha mer faste avtaler med levering og henting, for eksempel. Kanskje det da hadde blitt lettere for barnehagene å disponere personalet på en god måte, sier Melby.

Over halvparten av de spurte foreldrene i undersøkelsen er villige til å ha mer faste tidspunkter for henting og levering, noe FUB-lederen karakteriserer som litt overraskende.

– Vi skal respektere de som sier at de ikke ønsker dette, men samtidig er det interessant å se hvor mange som synes at det er ok å melde inn. Dette sier noe om at terskelen for å melde inn har blitt lavere, sier han.

Slik svarer foreldrene på spørsmålet «Vil du være villig til å melde inn / avtale mer faste tidspunkt for når barnet ditt leveres/hentes enn det du gjør i dag?».

Hentet fra FUBs foreldreundersøkelse.

Ønsker bedre bemanning

Foreldrene mener bedre bemanning og mindre barnegrupper er de viktigste tiltakene for å heve kvaliteten på tilbudet.

Slik svarer de på spørsmålet «Hvilke av følgende tiltak mener du er viktigst for å heve kvaliteten på barnehagetilbudet til barnet ditt?».

Hentet fra FUBs foreldreundersøkelse.
Powered by Labrador CMS