Flere tar til ordet for at man ikke skal skille venner.

Forsker: – Ikke skill gode venner i skole eller barnehage

– Det finnes ingen god grunn for å skille venner i skole eller barnehage, sier professor Anne Greve som har forsket på vennskap.

Publisert

Anne Greve er professor i barnehagepedagogikk ved OsloMet.

– Jeg er utdannet barnehagelærer og har jobbet som det. Den gangen tenkte jeg at små barn lett fikk nye venner, og vi tok ikke alltid hensyn til hvem som var venner. Det har jeg heldigvis endret syn på. Vennerelasjoner er veldig viktig, også for små barn, sier Greve.

Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet.

Barnehagelærer Sondre Bjaberg har tatt til orde for at han misliker praksisen enkelte barnehager har med å skille venner. Bjaberg mener de voksne ødelegger for venner i barnehagen. Professor Greve har også erfart at noen skiller venner.

– Enkelte styrere skiller etter alder og kjønn. Jeg har også fått høre at noen bryter opp vennskap for at de kan bli for ekskluderende og i noen tilfeller for at det er noen som ikke har venner som skal ha noen å leke med. Ingen av disse grunnene er god nok til å bryte opp vennskap.

At barn i korte tidsperioder må finne seg i å være uten sin nærmeste venn mener Greve er uproblematisk.

– Da må en forberede barna på det og si for eksempel at den neste halvtimen skal vi gjøre noe som ikke innbefatter alle og at noen blir delt opp i andre grupper eller lignende. Men det er en dårlig strategi og skille venner for at andre skal få venner, det fungerer ikke sånn. Du risikerer at barn som er i relasjoner som blir brutt opp, ikke tør å gå inn i vennerelasjoner, fordi de bar blir brutt igjen, sier Greve.

Får ikke venner

Enkelte individer får ikke nære venner og det er ikke lett for voksne å foresette å se på at et barn er uten venner.

– Det er vondt å være uten venner, men en kan ikke tvinge barn til å være venner. Da er det du som voksen som må være en lekende voksen og være sammen med dette barnet. Voksne som er flinke til å leke, drar ofte til seg andre barn og da vil dette barnet ha noen å leke med. Vi kan love barn at vi skal sørge for at det har noen å leke med, men vi kan aldri love at barnet skal få en venn, sier forskeren.

Så langt hun vet er det ingen som har forsket på å skille venner for å oppnå et eller annet positivt resultat.

– Nei det har jeg ikke hørt om. Men forskning er ingen bibel. Det kan finnes mange feilkilder og forskning utføres av mennesker og vi kan gjøre feil. Jeg er forsker og vet at vi også kan gjøre feil. Alle må være kritiske til forskning og bruke sunn fornuft. Hvordan har forskningen kommet frem til resultatene sine?

Ikke snakk for mye om venner

Enkelte barnehager prøver ulike tiltak for å sikre at alle barn har noen å leke med. For eksempel kan det være sånn at ingen har lov til å si nei til noen som vil være med i leken.

– Den regelen liker jeg ikke. Hvis noen er inne i en god lek og ikke vil ha med flere, så må det være greit å si nei, på en fin måte. For hvis det blir en tvang, kan barn finne på å si at leken er ferdig når andre spør om å få være med, eller at den som de må ta med i leken får en rolle som den ikke liker. At han for eksempel må spille rollen til den ufødte lillebroren, for å sette det på spissen.

Forskeren mener at det er viktig å ikke fokusere og snakke så mye om venner og vennskap, men se og hegne om de gode vennskapene som utvikler seg.

– Barn i dag er så stresset, så vi skal ikke stresse de med om de har venner også. Ikke få de som ikke har nære venner til å føle seg mislykket, de voksen skal hegne om disse også og inkludere de i lekegrupper og lek med de voksne.

Noen barnehager opererer med vennskapsgaranti.

– Det er også bare tull. Det er en gave å få en venn, men ingen kan garantere det. Dyktige barnehagelærere kan garantere at alle har noen å leke med. Det å ha en venn er noe trygt. De alle fleste av oss når vi kommer et sted med mange fremmede ansikter blir glad når vi ser et kjent menneske, sånn er det for mange barn også. En trenger ikke være venner for å være trygge, sier Anne Greve.

Powered by Labrador CMS