Mange barn trenger veiledning når de leker ute.

Uteområdet er en stor utfordring for noen barn

Selv om voksne betrakter lekeplassen som barnas frirom, er det viktig å huske at ikke alle barn opplever det slik.

Publisert

Mangel på organisering og et misforstått hensyn til «fri lek» kan forhindre at personalet utnytter lekeplassens potensiale, sier de to forskerne Lone Svinth og Ellen Beate Sandseter.

– Pedagogisk personale engasjerer seg ikke like mye i barns lek ute som inne. Det skyldes blant annet at lekeplassen betraktes som barnas frirom, sier Lone Svinth, en av forskerne bak studien som er omtalt på eva.dk.

Blomster og biller

Frirom betyr i denne sammenheng at de voksne ikke blander seg så mye inn i hva barna gjør. De sørger for at reglene på lekeplassen overholdes, og bryter selvsagt inn dersom det blir konflikter mellom barna.

– Når det er færre voksne ute betyr det mindre kontakt med barna. Et typisk scenario er at én voksen går rundt og ser til barna, mens den andre holder på med barn som går inn og hjelper til med å skifte på dem. Men det handler også om at barna bruker lekeplassen på en annen måte enn de gjør innendørs, sier Ellen Beate Sandseter, professor ved Dronning Mauds Minne Høgskole.

Les denne! Barna bruker språket mest i lek

Hun har i en rekke store studier har fulgt barns lek utendørs.

– Ute leker barn ofte roligere og bruker kroppen i risikofylt lek. Fra vår forskning vet vi at personale er mindre engasjert i rollelek og grovmotorisk lek. Derfor kan lekeplassen utfordre personalet pedagogiske rolle, og på lekeplassen påtar de seg ofte en passiv eller peifer rolle. Kanskje som en stasjon som barna kan komme til hvis de blir utrygge, mangler noe å leke med, hvis de slår seg eller kjeder seg, sier Sandseter.

Hun påpeker at, hvis personalet kun holder oppsyn med barna, utnytter de ikke lekeplassens fulle potensiale.

– Ofte kan samspill med voksne hjelpe barna til å fordype seg i leken utendørs. Når barn tegner eller leger puslespill inne vil personalet være nærværende og støtte barnets engasjement ved å spørre å hjelpe barnet videre. Dette samspillet er viktig utendørs også, for eksempel når man klatrer på klatrestativet eller undersøker blomstene eller billene i gresset, sier Sandseter.

Plan for utetiden

Selv om voksne generelt betrakter lekeplassen som barnas frirom, er det viktig å huske at ikke alle barn opplever det slik. For noen barn kan uteområdet være en stor utfordring.

Denne må du lese! I denne barnehagen var parkdress et fremmedord

– Den inspirerende og fantasifulle leken kommer ikke alltid av seg selv. Fri lek er absolutt ikke et frirom for alle barn. Vi risikerer å svikte barn i utsatte posisjoner hvis vi ikke husker å understøtte utviklingen av lekekompetansen deres, sier Svinth.

Hun etterspør en sterkere pedagogisk mening med tiden på lekeplassen.

– Når man vet at man skal være ute på lekeplassen i to timer er det også viktig at man vet hva man vil med barna i det tidsrommet. For eksempel er lekeplassen et godt sted å skape mer deltakelse for barn som risikerer å bli marginalisert, sier hun.

Les mer om forskningen på eva.dk

Powered by Labrador CMS