Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, leder i Skolenes Landsforbund, Anne Finborud og leder i Lektorlaget, Rita Helgesen krever alle en ny gjennomgang av smitteverntiltakene i skoler og barnehager.

Krever ny vurdering av smitteverntiltak i skoler og barnehager

Lederne for lærerorganisasjonene forteller om økt uro og frykt for smitte blant lærere. De mener det er underlig at skoler og barnehager fortsatt drives under smittevernregler laget før mutantutbruddene.

Publisert Sist oppdatert

– Etter nyttår var det kommuner som startet skoleåret på rødt nivå uten at smittetrykket var stort. Nå har de samme kommunene utbrudd av mutantvirus, og er underlagt akkurat de samme smittevernreglene som i januar. Det oppleves merkelig. Det er to helt ulike situasjoner, men samme sett med regler, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Han, leder i Skolenes Landsforbund (SL), Anne Finborud, og leder i Lektorlaget, Rita Helgesen, er samstemte: De vil ha en ny gjennomgang av smittevernreglene, og krever at de tilpasses den nye smittesituasjonen med muterte virusvarianter. Og ikke minst, de ønsker å bli tatt med på råd i revideringen.

– De gjeldende smitteverntiltakene ble laget på et tidspunkt der man ikke hadde kjennskap til det muterte viruset. Vi tar for gitt at Folkehelseinstituttet tilpasser tiltakene til den nye situasjonen, sier Finborud.

Les også: Lærere må prioriteres for vaksinering

– Vi er ikke smitteverneksperter, men vi kjenner skoler og barnehager godt, og vi vet hva ansatte i skoler og barnehager mener. Hittil har det vært lagt lite vekt på vår kompetanse, og man har hatt for stor tro på at smittevernfaglig kompetanse alene er det som skal til, sier Handal.

– Vi har gjort oss nok erfaringer der ute til at vi kan hente inn kunnskap om hvilke justeringer som bør gjøres og hvilke smittevernregler som faktisk lar seg gjennomføre i praksis. Det vil skape trygghet og mindre uro om de sentrale partene setter seg ned sammen. Jeg håper på et bedre samarbeid fremover.

– Umulig å overholde avstandsregler

De tre fagforeningslederne gjør seg tanker om hvilke punkter og tiltak man bør se nærmere på: avstandsregler, åpningstider, lufting, fysiske inndelinger og hjemmekontor.

– I barnehagesektoren melder ansatte om at det er nærmest umulig å innføre rødt nivå uten å redusere åpningstidene. I skolen vil mange si det er i praksis umulig å opprettholde tilstrekkelig avstand i gitte situasjoner. Da må andre tiltak inn, eller man må finne andre løsninger, sier Handal.

– Nå kjenner mange på fortvilelsen over å ha ansvaret for smitteverntiltak det er praktisk umulig å overholde.

Rita Helgesen etterlyser at man ser på avstandsreglene spesielt, og at det kommer strengere regler også for gult nivå.

– I en del skoler, spesielt i videregående, er det ikke mulig å overholde avstandsreglene verken i eller utenfor klasserommene. En av våre tillitsvalgte beskrev det slik: Gult nivå er grønt nivå med håndsprit. Det er ikke holdbart, sier hun.

– Vil du si at reglene for avstand er et rent skrivebordstiltak?

– Ja, og det har vi påpekt overfor både kunnskapsministeren og direktoratet flere ganger. De vet det godt. Kanskje de fortsatt lever i troen på at det skal være mulig, til tross for stadige tilbakemeldinger fra skolene om at de ikke klarer det.

Vil ha tilgang på munnbind

Både Helgesen og lederen i Skolenes Landsforbund, Anne Finborud, er dessuten opptatt av at lærerne må ha munnbind og visir tilgjengelig.

– Selv om FHI stiller spørsmål ved hvor mye beskyttelse det er i et munnbind, så handler det også om følelsen av trygghet. Smittevern handler også om det, sier Rita Helgesen.

– Vi mener arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven plikter å ha både munnbind og visir tilgjengelig for de ansatte, sier Anne Finborud og viser til paragraf 3-2 i loven.

Der heter det at «når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk».

– Det kan ikke bety noe annet enn at munnbind og visir må kjøpes inn av skoler og barnehager, og at det må være opp til den ansatte om han eller hun ønsker å bruke det. FHI er absolutt spesialistene på smittevern, men vi er spesialister på bruk av arbeidsmiljøloven, og det er vår oppgave å sørge for at de ansatte føler seg trygge, sier SL-lederen.

– Blir ikke ivaretatt

Steffen Handal sier at han tror mange lærere føler at deres rettigheter som arbeidstakere ikke blir ivaretatt.

– Ansatte i barnehager og skoler opplever at de blir omtalt mer som et verktøy eller et redskap, snarere enn arbeidstakere med krav på et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø, sier han.

– De, som alle andre, er opptatt av barnas beste, men det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig.

Lektorlagets Rita Helgesen mener smitteverntiltakene slik de er nå, er ulogiske.

– Det er ikke til å forstå at regler som gjelder ellers i samfunnet ikke også skal gjelde i barnehager og skoler. Du må ha munnbind på for å handle i en matbutikk der det er langt enklere å holde avstand til andre kunder. Men på skoler og i barnehager kan ansatte, elever og barn være tett på hverandre. Det er rett og slett mangel på respekt for dem som jobber i skoler og barnehager, sier hun.

Vil se på tiltakene

Kunnskapsminister Guri Melby sier i en kort kommentar onsdag ettermiddag at smitteverntiltakene er et dynamisk dokument, som bør revideres dersom smittesituasjonen krever det.

Hun sier at de lytter til innspillene som kommer fra organisasjonene og vil ta det videre med Folkehelseinstituttet.

– Blant annet ser vi at det er skoler som har drevet på rødt nivå over veldig lang tid, mens rødt nivå egentlig ikke er ment for å være et langvarig tiltak. Slike ting må vi se på nå, sier hun.

Powered by Labrador CMS