Oslo 20211014. Bjørn Arild Gram (Sp) på plass som statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Foto: Heiko Junge / NTB
Oslo 20211014. Bjørn Arild Gram (Sp) på plass som statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Foto: Heiko Junge / NTB

Fordeler 2,25 milliarder kroner til kommunene

Regjeringen fordeler 2,25 milliarder kroner for å kompensere landets kommuner for merutgifter de har hatt på grunn av pandemien.

Det er statsforvalterne som har fordelt 1,5 milliarder kroner til kommunene. I tillegg er det bevilget ytterligere 750 millioner i det nysalderte statsbudsjettet.

– Kommunene får midlene på konto rett før jul. Dette er kompensasjon for pandemirelaterte merutgifter i andre halvår 2021, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Pandemien er ikke over, og vi er helt avhengig av kommunene i håndteringen av den. Ansatte i skoler, barnehager, helsevesen og kommuneadministrasjoner over hele landet har stått på gjennom hele koronapandemien. Jeg er svært imponert over den innsatsen og den evnen til å improvisere fram gode løsninger kommuneansatte har vist, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

(©NTB)

Powered by Labrador CMS