Stortingsvalget vil bli et retningsvalg om fremtiden for den norske barnehagen.

I vår foreslo Høyres kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen å innføre språknorm for 5-åringer og det han kalte «utbyttebeskrivelser» for hva barn skal lære i barnehagen.

 

 

Det førte til barnehageopprør i Norge, og et unisont kor av barnehagelærere, fagfolk, organisasjoner og foreldre som sa et klart og rungende nei til Høyres barnehagepolitikk. Det har åpenbart ikke gått inn på Høyres Oslo-politikere, som nå går enda lenger enn kunnskapsministeren og tar til orde for innføring av ferdighetsmål og massekartlegging av allebarnehagebarn. 

 

I Oslo fører Arbeiderpartiet i byråd en fundamentalt annen barnehagepolitikk. Byrådet har avbestilt det avgåtte Høyre-byrådets massekartlegging av alle barn, og heller innført systematisk arbeid gjennom observasjon, profesjonelle vurderinger og oppfølging av det enkelte barn ut fra det barnets behov. For å skape mer tid og rom for den enkelte barnehagemedarbeider, har vi fjernet metodetvangen som Høyre-byrådet innførte, redusert omfanget av dokumentasjon med 18.000 rapporter i året og styrket den pedagogiske ledelsen. 

 

Arbeiderpartiet vil ikke ta barnehagen ut av den norske barnehagetradisjonen og inn i en virkelighet preget av ferdighetsmål og massekartlegging. Barnas barnehageliv skal ikke styres, måles og veies. Barna skal sosialiseres, integreres og lære språk og ferdigheter gjennom lek og systematisk oppfølging fra kompetente barnehagemedarbeidere. Forskning støtter oppunder at lek og læring på barnets premisser vil styrke barnas sosiale og intellektuelle utvikling. 

 

Når forskjellene mellom Høyre og Arbeiderpartiet er så klare, vil stortingsvalget neste år også bli et retningsvalg for barnehagen. Mens Høyre vil at vår neste barnehagereform skal handle om skoleutvikling i barnehagen, vil Arbeiderpartiet at den skal handle om flere pedagoger, økt voksentetthet og mer tid til å se hvert enkelt barn. Det er en poltikk vi inviterer de andre politiske partiene til å samles om, en poltikk til barnas beste.

Powered by Labrador CMS