Her bruker de naturen som lekeplass

– Skogen er en fornøyelsespark som har alt. Vi må bare tørre å se opp, se ned og under en stein, mener Anders Baumberger.

Han er forfatter av boken Turglede, lektor, foredragsholder og driver et småbruk i Ski sammen med kona Kari Baumberger, som er barnehagelærer.

Denne reportasjen var først publisert i tidsskriftet Første steg nr. 3/2016 

 

Tips til naturopplevelser

 • Gå en sti eller gate dere ikke har gått før.
 • Se ned: Det er en egen verden under ankelhøyde.
 • Se opp: Ligg på ryggen under digre trekroner.
 • Ligg i en blomstereng. Rull ned en gressbakke.
 • Følg en fuglelyd eller et spor.
 • Løft en stein. Pirk i jorda.
 • Plukk bær eller mat fugler.
 • Kast stein i vannet.
 • Balanser

 

Skattejakt: Barn ned i 3-årsalder lærer masse med å se på enkle kart med veiledning. Snu leken. La barna tegne kart til de voksne.

Turkalender: Lag en kalender med tegninger. Det gir barna tidsperspektiv og bygger opp spenning til turen.

På tur ved bekken: Bygg en bro av steiner barna kan hoppe over, eller en liten demning av kvister. Ha barkebåtkonkurranse eller fang småfisk med en hov.

Kilde: Anders Baumberger: Turboka

 

Flere turbøker:

 • Kult på tur av Håkon Forfod Sønneland og Sondre Harvik Bjaberg (Gyldendal)
 • Lek og lær (Den norske turistforening)
 • Uteaktiviteter i naturen av Anne- Britt Nilsen (Akilles idrettsforlag)

– Man merker knapt alt man lærer av motorikk, språk og kunnskap mens man er ute. Det er sjelden vi trenger å stoppe opp og si «nå skal vi lære om kongler», sier Anders Baumberger.

 

Er dere på tur ved en bekk, kan dere bygge en liten demning av kvister og steiner, slik beveren gjør. Husk å fjerne den før dere går hjem, slik at småfisken kommer frem. Foto: Anders Baumberger/Turboka

Bygg en liten demning av kvister og steiner. Husk art den må fjernes slik at småfisken kommer frem. Begge foto: Anders Baumberger/Turboka

 

Motorisk læring

Anders mener den viktigste læringen ute skjer ubevisst gjennom samtaler, observasjoner og undring.

– Summen av tusenvis av ubevisste spørsmål, mens barna observerer skaper gradvis forståelse av verden rundt dem, sier han. Det å være ute gir ikke bare kunnskap om planter og dyr.  

– I naturen får barna motorisk læring og trening i å utfolde seg i uorganisert kreativitet. Viktigst av alt er mestringsfølelsen det gir når barna balanser, klatrer, bestiger og forserer, sier han.

 

Mange barn har en organisert og travel fritid. Dette virker inn på tiden de har til å kunne leke.
Margrete Skår - seniorforsker

 

Utfordringer for alle

Barnehagelærer Kari Baumberger forteller at turer i naturen også er positivt for barnets språkutvikling.

– Gjennom samtaler kommer språket, og ikke minst når vi har så mye konkret å knytte samtalen til som vi har ute, sier hun.

– Skogen egner seg også til leker der barna bruker fantasien til å skape egne univers. Det er supert for kreativiteten og språket. Skogen er dessuten den perfekte lekeplass, fordi den har utfordringer til alle aldre, sier hun.

 

 

Synet på utelek

Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning, Margrete Skår, er prosjektleder for en studie om barn og natur, der en barnehagestudie inngår.

Hun sier barnehagen er en viktig arena for barns lek i naturen, men peker på særlig to ting som utfordrer den frie leken i naturen for dagens barn.

– Mange barn har en organisert og travel fritid. Dette virker inn på tiden de har til å kunne leke, og det påvirker voksnes syn på og prioritering av lek, sier hun.

Hun viser til debatter om økt fokus på barnehagen som læringsarena, kontra verdsetting av fri lek. En annen begrensning for å være ute i naturen i barne-hagetiden er administrative hensyn, som personalressurser og møter.

 

Verdifull læring

– Når vi spør barn om hvorfor de liker natur, sier de ofte at de liker å være sammen med andre barn å leke. Lek i naturen oppleves som et supplement til tilrettelagte aktiviteter inne i barnehagen, sier Skår.

Selv om de voksne ikke kan krysse av på et skjema over læringsmål som er oppfylt, er hun ikke i tvil om at læringen som foregår i naturen er meget verdifull.

– Forskning viser at når barn får tid og rom til å leke sammen uten at voksne blander seg inn, blir naturkontakten mer sanselig, kroppslig og emosjonell, sier Skår. 

 

Vi hører gjerne fra deg dersom du har tips eller ideer som barnehagelærere vil sette pris på å lese.

 

Powered by Labrador CMS