Over 100 000 foreldre svarte på foreldreundersøkelsen i 2017. Foto: Tom-Egil Jensen.

Departementet ser ingen grunn til å endre hvordan de bruker foreldreundersøkelsen

Politikerne bør være forsiktige med å bruke foreldreundersøkelsen til å sammenligne private og kommunale barnehager. Det mener en av Norges fremste eksperter på spørreundersøkelser. Kunnskapsdepartementet vil fortsette å gjøre det allikevel.

Publisert

Hvert år i november gjennomfører Utdanningsdirektoratet en stor foreldreundersøkelse i norske barnehager. Undersøkelsen blir brukt i samfunnsdebatten og på Stortinget til å underbygge at private barnehager har mer fornøyde foreldre enn kommunale barnehager.

Foreldreundersøkelsen

2 661 av rundt 6 000 barnehager deltok i 2017.

Over 100 000 foreldre svarte, noe som ga en svarprosent på 70.

Undersøkelsen gjennomføres av Utdanningsdirektoratet.

Resultatene for hver barnehage offentliggjøres på barnehagefakta.no.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har gjentatte ganger brukt den samme formuleringen i svar til Stortinget: «Foreldreundersøkelsen viser at foreldrene jevnt over er litt mer fornøyde med private barnehager enn kommunale barnehager».

Utdanning har sett nærmere på bakgrunnstallene i den store foreldreundersøkelsen. Det er frivillig for barnehagene å delta, men Utdannings gjennomgang viser at mange kommuner pålegger alle sine kommunale barnehager å delta. Mens de private barnehagene i de samme kommunene har frihet til å velge det bort.

I enkelte store kommuner, som Fredrikstad, Tønsberg og Arendal, deltar hundre prosent av de kommunale barnehagene, mens det tilsvarende tallet for private i de tre kommunene er 50–60 prosent. I gjennomsnitt viser tallene på kommunenivå at rundt 6 av 10 private barnehager deltar, mens rundt 9 av 10 kommunale barnehager er med.

Les også: PBL: Foreldre med barn i private barnehager er mer fornøyde.

 

– Ukritisk bruk

Professor Ottar Hellevik er en av Norges fremste eksperter på spørreundersøkelser som metode. Han sier det er problematisk at man ikke har sjekket om det er systematiske skjevheter i utvalget av barnehager som har valgt å delta. For eksempel kan det være slik at barnehager som frykter dårlige tilbakemeldinger i større grad velger ikke å delta.

Uten å sjekke dette kan man ikke si om private barnehager faktisk har mer fornøyde foreldre, eller om en slik forskjell er et resultat av skjevheter i utvalget. Like fullt er det i stor grad dette undersøkelsen brukes til i samfunnsdebatten.

– Dette er et eksempel på ukritisk bruk av forskningsresultater, der en ser bort fra muligheten for at metodeproblemer kan forklare tendensen i resultatene, sier Hellevik til Utdanning.

Også Utdanningsdirektoratet sier at man bør være forsiktig med å bruke undersøkelsen til å sammenligne private og kommunale barnehager.

 

Vil fortsette som før

Kunnskapsdepartementet har fått forelagt saken i Utdanning. Vi har spurt om de nå vil slutte å bruke Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse til å sammenligne private og kommunale barnehager.

– Foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet viser samme tendens som andre foreldreundersøkelser som er gjennomført tidligere, der foreldre jevnt over er litt mer fornøyde med private barnehager enn kommunale. Vi mener det fortsatt er grunnlag for å si dette, skriver statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) i en e-post.

– Har statsråden eller Kunnskapsdepartementet, før sine svar til Stortinget, forhørt seg med Utdanningsdirektoratet om foreldreundersøkelsen faktisk kan brukes til å slå fast at foreldre er mer fornøyde med private barnehager enn kommunale?

– Vi har ikke hatt grunn til å stille spørsmål ved undersøkelsens funn på nasjonalt nivå. Utdanningsdirektoratet har foreløpig ikke undersøkt om det er systematiske skjevheter i utvalget. Det vil de gjøre fremover, og det skal vi følge med på, skriver Sjøberg.

 

– Direktoratet har ikke konkludert

Hun skriver videre at tallene på nasjonalt nivå er mer robuste, og at det er disse de har brukt i sine kommentarer. Utdanning har i et oppfølgingsspørsmål skrevet at tallene kun er mer robuste, hvis man bruker dem til å si noe om alle barnehagene samlet. Altså uten å skille mellom private og kommunale. Problemet med mulige skjeve utvalg oppstår først og fremst i det man begynner å sammenligne private og kommunale barnehager.

Til dette svarer departementet følgende:

  • Utdanningsdirektoratet har sagt at det kan være eventuelle skjevheter, men at de ikke vet sikkert, og derfor må undersøke før de konkluderer.
  • Utdanningsdirektoratet har altså IKKE konkludert. Dermed er de åpne om at gjennomgangen også kan ende opp med å vise at det ikke er systematiske skjevheter i utvalget, og derfor vil det være uproblematisk å sammenligne private og kommunale.
  • Utdanningsdirektoratet har ikke sagt eksplisitt at de ikke vil sammenligne private og kommunale.
  • Du skriver i e-posten at Utdanningsdirektoratet sier at de nasjonale tallene ikke er mer robuste, men i sitatet du sendte sier Utdanningsdirektoratet at «resultatene for alle barnehager samlet skal være relativt robuste grunnet høy deltakelse og stor geografisk spredning».

 

Hva sa Utdanningsdirektoratet?

For ordens skyld, her er hele intervjuet med Utdanningsdirektoratet:

 

Udir: – Vi ser at vi må være tydeligere

I Utdanningsdirektoratet er de enige i at man bør være forsiktig med å bruke undersøkelsen til å sammenligne private og kommunale barnehager.

– Vi har ikke undersøkt om det er systematiske skjevheter i utvalget av barnehager, men det vil vi se nærmere på i årets undersøkelse, sier Irene Hilleren, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Hun sier resultatene for alle barnehagene samlet skal være relativt robuste grunnet høy deltakelse og stor geografisk spredning, men at eventuelle skjevheter i barnehager som deltar kan være et problem, for eksempel hvis man sammenligner private og kommunale.

– Det er ikke sikkert det er et problem, men det vet vi ikke ennå, sier Hilleren.

Hun sier de gjør grundige vurderinger av hvordan resultatene presenteres, og direktoratet opplyser om at undersøkelsen ikke nødvendigvis er representativ fordi det er frivillig å delta.

– Men vi ser at vi må være enda tydeligere på hva undersøkelsen kan si noe om, og hva den ikke bør brukes til. Det er stor interesse for undersøkelsen blant medier og i samfunnsdebatten, og vi er ikke herre over hvordan den brukes av andre, sier Hilleren.

– Men dere trekker selv fram forskjeller mellom private og kommunale barnehager på direktoratets nettsider. Folk vil vel fort tenke at da er det greit å bruke undersøkelsen til å sammenligne?

– Ja, vi ser at det kan oppfattes slik, og vi vil nå være enda tydeligere på hvilke begrensninger som ligger i frivillige undersøkelser sier Hilleren.

Hun understreker at undersøkelsen først og fremst skal være et verktøy for kvalitetsutvikling i den enkelte barnehage.

– I det perspektivet vil eventuelle systematiske skjevheter i utvalget av barnehager være mindre relevant, sier Hilleren.

Les hele hovedsaken om foreldreundersøkelsen: Foreldreundersøkelsen: Er egentlig private barnehager bedre enn kommunale?

Powered by Labrador CMS