Utdanningsleder for helse- og oppvekstfag ved Fagskolen i Østfold, Gry Ulvedalen, fikk god respons da de valgte å legge studiet «Barn med særskilte behov» til kveldstid. Foto: Tore Kubberød

Stor interesse for studiet «Barn med spesielle behov»

Da Fagskolen i Østfold flyttet studiet «Barn med særskilte behov» til bare kveld, ble de 30 plassene fulltegnet på to uker.

Publisert Sist oppdatert

– Det viser at vi har truffet bra med det nye studietilbudet, sier Gry Ulvedalen, utdanningsleder for helse- og oppvekstfag ved skolen som holder til på Kråkerøy i Fredrikstad.

Dette er en artikkel fra Yrkes arkiv

Denne artikkelen leste du først i Yrke nr. 2/2016.

Studiet «Barn med særskilte behov» skulle opprinnelig gått to dager i uken med en av studiedagene på dagtid.

– Vi fikk en viss respons. Interessen for studiet var stor, men antall søkere sto ikke i stil med interessen. Årsaken var at de som var interessert, enten ikke fikk fri på dagtid, eller av forskjellige årsaker fikk til å studere da. Tilbakemeldingene var at ting hadde stilt seg annerledes dersom studiet ble gjennomført på kveldstid, forklarer Gry Ulvedalen til Yrke.

 Midler til 30 plasser

På det tidspunktet hadde Fagskolen i Østfold allerede fått klarsignal fra Utdanningsdirektoratet om at de fikk midler til å sette i gang studiet «Barn med særskilte behov» med 30 studieplasser.

– Derfor ville vi så gjerne få tilstrekkelig antall søkere, slik at vi kunne forsvare oppstart. Da var det ikke annet å gjøre enn å lytte til tilbakemeldingene. Så fort vi annonserte at det bare ville bli en studiekveld i uka, individuell veiledning, mer fleksibilitet og selvstudier så gikk det ikke mer enn to uker før samtlige 30 plasser var fulltegnet, sier utdanningslederen for helse- og oppvekstfag.

Studiet starter opp 25. august, men endelig telledato er 1. oktober.

– Det kan godt tenkes at en eller flere av de 30 søkerne av en eller annen årsak faller fra. Derfor er det fortsatt bare å søke og stå på venteliste dersom man er interessert.

– Hvem er så målgruppen for studiet?

– Vi ønsker å utvikle kompetansen til barne- og ungdomsarbeidere, samt assistenter som har jobbet lenge i barnehage eller skole. Det er veldig mange i skoler og barnehager som har lang erfaring med å jobbe med barn med særskilte behov. Mange sitter på en solid kompetanse, men barn med særskilte behov kan ha like ulike behov som alle andre barn, sier Ulvedalen.

Hun viser til at det stadig blir flere barn som trenger ekstra oppfølging.

– Det er viktig at barnehagene har personell med solid fagkompetanse som kan legge til rette. Tidlig og god hjelp kan bidra til å forebygge vansker og sosial ulikhet. Fagskoleutdanningen gjør fagarbeidere godt rustet til å arbeide med barn og unge som har behov for ekstra oppfølging.

 Vil gi forståelse

Gry Ulvedalen mener studiet favner mange.

– Vi vil ha fokus på barn med både fysiske og psykiske funksjonshemninger, barn med lese- og skrivevansker, folkehelse og migrasjonsutfordringer. Avslutningsvis vil studentene ha en fordypning innen et valgfritt område som kan være mest relevant for deres egen arbeidsplass.

Fagskolen Østfold

Gry Ulvedalen mener Fagskolen i Østfold er en av fylkets best bevarte hemmeligheter. Skolen har tilbud innen tekniske fag og helse- og oppvekstfag.

– Fagskolen i Østfold har holdt på siden 1989, men det er først nå de siste årene folk har fått øynene opp for oss. Vi har 450 studenter, som tar studier både på heltid, deltid og nettbasert. Sykehusene er flinke til å bruke oss, mens kommunene ikke er like aktive, sier utdanningslederen for helse- og oppvekstfag.

Hun forteller at studiet for studentene koster 900 kroner i året i tillegg til utgiftene til bøker. Studiet kvalifiserer for stipend og studielån.

Ulvedalen mener at barnehager og skoler kan møte barn med spesielle behov på en enda bedre måte, samtidig som hun understreker at det selvsagt gjøres mye bra allerede i dag.

– Jeg tror også denne utdanningen kan bidra til å styrke fagarbeidernes syn på seg selv og gi dem en enda bedre forståelse av hva de gjør. Det er viktig at de forstår de oppgavene de utfører når det gjelder barn med særskilte behov, sier utdanningslederen-

Studiet inneholder fire teoriemner, ett fordypningsemne og praksis. Utdanningen er organisert som et deltidsstudium over to år med en kveld i uken. Det er ti uker praksis som skal gjennomføres på egen arbeidsplass i samarbeid med arbeidsgiver. Studentene får vitnemål med utdanningsgraden Vocational Diploma. Fullført studium gir 60 fagskolepoeng.

– Viktig faglig påfyll

Daglig leder Solveig Haugland i Heimdalenga barnehage i Rygge er glad for at Fagskolen i Østfold nå starter et studium om barn med særskilte behov. – Selv om det er mange dyktige medarbeidere i skoler og barnehager, så er all faglig påfyll positivt, sier hun.

Solveig Haugland sier at det i barnehager stort sett er assistenter og fagarbeidere som er sammen med barna som har særskilte behov.

– Selv om det er litt ulik praksis fra kommune til kommune, så er det stort sett det kommunene gir barnehagene av økonomisk støtte, til barn med særskilte behov. Det er mange flinke assistenter og fagarbeidere som har opparbeidet seg en solid erfaring og kompetanse på barn, sier hun til Yrke.

Ulike behov

 Likevel er hun tilfreds med at det nå blir et studium for dem som vil lære mer om hvordan man skal gi barn med særskilte behov et så godt tilbud som mulig.

– Barn med særskilte behov er like ulike som alle andre barn. Behovene det enkelte barn har, kan være vidt forskjellige. Det er kjempeviktig at man ikke plasserer disse barna i en bås, men lærer hvordan en skal behandle barna ulikt. Alt faglig påfyll er derfor positiv, sier hun.

I Heimdalenga barnehage følges barn med særskilte behov ukentlig opp av spesialpedagoger, men det er assistentene og fagarbeiderne som har den daglige oppfølgingen.

– Det handler om å være sammen med, bli kjent med barnet, gi omsorg og veiledning i lek og daglige gjøremål i barnehagen. Man skal også finne de ressursene som bor i barnet. Det er også viktig at en lærer hvordan samarbeidet mellom assistenten, spesialpedagogen og foreldrene skal fungere så godt som mulig til det beste for barnet, sier Solveig Haugland.

Dele kompetanse

 Gjennom et langt barnehageliv, og som mamma til en datter med Downs syndrom, har hun opparbeidet seg en solid erfaring på barn med særskilte behov. Heimdalenga barnehage har også barn med særskilte behov.

– Hvor mange barn med særskilte behov vi har varierer. Noen foreldre søker barna sine til bestemte barnehager fordi de mener det er det beste for barnet. Andre ønsker at barnet deres skal gå i den lokale barnehagen slik at det får et nettverk med venner det kan ta med seg videre. Uansett har alle som jobber med barn med særskilte behov, ulik erfaring og kompetanse som det er nyttig at man kan dele med hverandre, sier hun.

Godt samarbeid

Hun synes Rygge kommune har vært flinke når det gjelder barn med særskilte behov.

– Barnehagene i Rygge søker kommunen om penger for å skape gode tilbud til barn som har særlige behov for et tilrettelagt barnehagetilbud. Kommunen gir årlig store tilskudd til dette formålet. Til tross for det, så er behovet større enn det tilskuddene kan dekke. Det er nok slik det er i de fleste av landets kommuner. Det er viktig å understreke at samarbeidet rundt disse barna er veldig godt i Rygge kommune.

Heimdalenga barnehage eies av Heimdalenga Familiesenter AS. Eierne er tre førskolelærere med til sammen nesten 75 års erfaring fra barnehagearbeid, ifølge barnehagens nettside. Barnehagen har fire avdelinger med til sammen rundt 70 barn.

  

Powered by Labrador CMS