VALG 2019

– Det er en utfordring å få politikere og rådmannen til å innse at nasjonale minstenormer for lærertetthet i skole og barnehage bare er en minstenorm, sier leder i UDF Bærum før høstens valg. Foto: Marianne Ruud

Vil stoppe byggingen av flere store skoler og barnehager

Store bygg og kutt i utearealer bekymrer Utdanningsforbundet i Bærum.

Publisert Sist oppdatert

– Hvilke utfordringer er de største i barnehage- og skolesektoren i Bærum?

– Rekrutteringssituasjonen til lærerstillinger i skole og barnehage er svært bekymringsfull. Vi har alt for mange på dispensasjon fra utdanningskravet til stilling som pedagogisk leder i barnehagene og alt for mange undervisningstimer blir avholdt uten kvalifisert lærer i skole.

Budsjettsituasjonen er en annen bekymring i kommunen. Mye omstillingsarbeid for å ruste kommunen mot økonomiske nedgangstider gjør at lærere og ledere i skole og barnehage får utfordringer med å ivareta kjerneoppgavene.

VALG 2019

Navn: Bjørn Sigurd Hjetland

Verv: Lokallagsleder og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Bærum

Det er også en stor utfordring å få politikere og rådmannen til å innse at nasjonale minstenormer for lærertetthet i skole og barnehage bare er en minstenorm. Mange av våre skoler og barnehager har utfordringer som krever høyere lærertetthet enn det minstenormen legger opp til. Det kan være sosiodemografiske utfordringer eller utfordringer knyttet til språkopplæring og spesialpedagogikk.

– Hva er de viktigste sakene for dere i valget 2019?

– De viktigste sakene for oss er blant annet bemanningsnorm i hele barnehagens åpningstid, at kommunen minst skal følge nasjonale normer for lærertetthet i skole og barnehage, og å få fjernet muligheten til å gi dispensasjon for utdanningskravet til stilling som pedagogisk leder i barnehage. Dessuten at hele det kommunale pensjonstilskuddet skal brukes til pensjon, også i private enheter. Vi skal heller ikke gå videre i bygging av store skoler og barnehager før vi ser effekten av dem som allerede er vedtatt. At alle undervisningstimer i Bærumsskolen skal holdes av kvalifiserte lærere.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest forbanna?

– Stadig større skoler og barnehager, kutt i uteareal i nye barnehagebygg, ostehøvelkutt i alle tjenestene helt uavhengig av tjenestenes forutsetninger og behov.Dessuten alle vedtak der politikerne legger føringer for intern drift av skoler og barnehager. Dette kommer alltid i tillegg til statlige føringer og trår langt over grensa for hva som er profesjonens ansvar.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Økte bevilgninger og flere stillinger til Haug skole og ressurssenter.

– Hvilke har vært de viktigste politiske sakene for dere de siste fire årene?

– Skole- og barnehagebehovsplaner, handlingsprogrammet (kommunebudsjett. red.anm.), digital skolehverdag, ytringsklimaet i Bærum kommune. For de fylkeskommunale medlemmene er opprettelsen av Viken viktig. Der er temaer som inntaksmodell og regioninndeling av de videregående skolene kanskje de viktigste.

– Hvilken seier har vært den største?

– Jeg vil nevnte to seire: ressursøkning til Haug skole og ressurssenter og en endring og bevissthet rundt ytringsklimaet i kommunen.

– Hvilket vedtak skulle du helst reversert?

– Byggeplanene for mange av de store enhetene skulle vært omgjort. Nå får vi Norges største barneskole mer eller mindre samlokalisert med en stor barnehage og et bo- og behandlingshjem. Tanken bak er sikkert bra, men samlokalisering gjør også at kameler må svelges. Her ble utearealene for barnehagebarna alt for små. Det er helt håpløst at det alltid er barna som må svelge kamelene i slike prosjekt.

– Hvis du var ordfører for en dag, hva ville du gjort?

– Jeg tror ordførerne rundt i landet må legge egen politisk ideologi litt til side og huske på at de er ordfører for hele kommunen. I privat sektor har man i mange tilfeller kommet langt med partssamarbeidet. Der brukes de tillitsvalgte godt i forkant av alle prosesser. Jeg ville nok som ordfører også invitere de tillitsvalgte i kommunen til dialog for å få gode råd i forkant av politiske prosesser i kommunen min. Det er viktig å fatte beslutninger på best mulig grunnlag og jeg er litt usikker på om det gjøres i kommunene i dag.

Vi har snakket med ledere av store lokallag landet over og med fylkesledere i Utdanningsforbundet. Alle intervjuene finner du her

Powered by Labrador CMS