VALG 2019

Hvis leder i Utdanningsforbundet Aust-Agder, Ottar Stordal, fikk være fylkesordfører for en dag, skulle han sørget for å sikre økonomien i de videregående skolene i Agder. Foto: Sonja Holterman

– Uakseptabelt at elevene ikke får timene de har krav på

Leder i Utdanningsforbundet Aust-Agder varsler at de vil stå på mot borttelling av timer i videregående.

Publisert Sist oppdatert

– Hvilke utfordringer er de største i barnehage- og skolesektoren i ditt fylke?

– Utfordringene i skole og barnehage er veldig forskjellige fra kommune til kommune, så det er vanskelig å gi et kort og godt svar. Men det som kan sies, er at mange av kommunene har problemer med å skaffe kvalifiserte ansatte på en del områder. Det gjelder lærere både i skole og barnehage. I barnehagene er det mange dispensasjoner, og det er flere av kommunene som ikke er villige til å ta i bruk virkemidler som kan motvirke problemene, for eksempel høyere lønn. Mange kommuner sliter også med å skaffe kvalifisert personell til PP-tjenesten, og de sliter også med å skaffe spesialpedagoger til både skole og barnehage.

VALG 2019

Navn: Ottar Stordal (62)

Verv: Fylkesleder i Utdanningsforbundet

Fylke: Aust Agder

– Hva er de viktigste sakene for dere i valget 2019?

– Fylkesstyrene i de to Agderfylkene har sammen sendt innspill til de politiske partiene når det gjelder viktige politikkområder inn i den nye perioden og inn i det nye fylkestinget. Det er viktig at politikerne bevilger nok penger til videregående opplæring slik at man kan tilby et godt og variert tilbud over hele fylket uten at det går utover kvaliteten. Det er også viktig at det jobbes aktivt og målrettet for at aller elever som har krav på det, får læreplass.

Det er også et sterkt fokus på at alle elever til enhver tid skal ha kvalifiserte lærere. Dette er en utfordrende sak, da erfaring viser at altfor mange undervises av lærere uten nødvendig og riktig kompetanse.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest forbanna?

– Det ligger ikke for meg å bli forbanna, men jeg kan bli sint og provosert. Noe av det som har provosert oss, er forslaget om at inntak til videregående opplæring skulle være karakterbasert. Blant noen av politikerne ble dette kamuflert ved at man snakket om at det skulle være fritt skolevalg. De skjønner ikke at fritt skolevalg ikke eksisterer, men politikerne som ønsket fritt skolevalg tapte saken.

– Hvilket politisk forslag har gjort deg mest glad?

– Her blir det en direkte oppfølging av forrige spørsmål. Det som skapt mest glede var vedtaket om at inntak til videregående opplæring skulle skje etter nærskoleprinsippet. Det var en seier for oss i Utdanningsforbundet.

Fylkestinget i Aust-Agder foreslo også i perioden å innføre anonym retting, noe vi klarte å stoppe.

Vedtaket i fylkestinget i Aust-Agder om sammenslåing av Aust-Agder og Vest-Agder var også noe som gledet både meg og mange andre.

– Hvilke har vært de viktigste politiske sakene for dere de siste fire årene?

– Jeg vil, blant mange saker, nevne to. Arbeidet mot borttelling av timer og arbeidet med å utvikle en ny regionplan for Agder, Regionplan Agder 2030. Borttelling av timer er en sak som følges tett, og det vil være en viktig sak for oss både inn mot valget og ikke minst i tiden etter. Vi følger også med stor spenning opplæringslovutvalgets arbeid med denne saken. Det er signaler om at utvalget nå vil gjøre det ulovlige lovlig, og det er noe vi skal forsøke å få stoppet.

– Hvilken seier har vært den største?

– Jeg kan ikke rangere hva som har vært den største seieren, men det kan være verd å nevne to saker som gjelder skolebygging. I begge fylkesting har det vært gjort vedtak om bygging av nye videregående skoler. I Aust-Agder er det bygd en stor ny, kombinert videregående skole i Tvedestrand. I Vest Agder er det vedtatt at det skal bygges en ny stor videregående skole i Søgne. Dette er viktige og fremtidsrettede vedtak.

– Hvilket vedtak skulle du helst reversert?

– Kan ikke se noen vedtak som burde vært reversert.

– Hvis du var fylkesordfører hva ville du gjort?

– Jeg ville sørget for at det ikke skulle være borttelling av timer i de videregående skolene i Agder. Dette er et problem og en utfordring. Elevene får ikke det timetallet de har krav på. Det er selvsagt ikke akseptabelt, og, som nevnt over, en sak vi vil ha sterkt fokus på inn mot valget og i tiden etter. I tillegg ville jeg sørget for at økonomien i de videregående skolene i Agder var slik at det kunne drives god undervisning med godt kvalifiserte lærere og topp moderne utstyr, ikke minst innenfor yrkesfagopplæringen.

Vi har snakket med ledere av store lokallag landet over og med fylkesledere i Utdanningsforbundet. Alle intervjuene finner du her

Powered by Labrador CMS