Hege Mygland, avdelingsdirektør i KS, er godt fornøyd med avtalen partene ble enige om tirsdag. .

KS: – Var tydelige på at vi ville prioritere kontaktlærerne i grunnskolen

Selv om mange kontaktlærere i videregående har store, og ofte større klasser enn kollegene i grunnskolen, er det sistnevnte som prioriteres i den nye arbeidstidsavtalen. – Det skaper misnøye, sier tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Publisert

– I realiteten betyr den nye arbeidstidsavtalen lite for kontaktlærerne i videregående. Det er synd, og det skaper fortvilelse og misnøye. Kontaktlærerrollen er et stadig tilbakevendende tema på våre samlinger for tillitsvalgte i videregående skole, sier Gry Rollag Føsker, kontaktperson for videregående i Utdanningsforbundet Innlandet.

Et døgn er gått siden nyheten om at en ny arbeidstidsavtale for skoleverket er på plass. Resultatet innebærer at kontaktlærere i grunnskolen med over 20 elever får en dobling i kontaktlærertiden. I videregående økes tidsressurspotten med 15 minutter pr elev.

– Den nye avtalen er et skritt i riktig retning. Det er positivt at KS gir noe og at man ikke har rørt arbeidstiden. At kontaktlærerne i videregående ikke får mer, handler vel om kroner og øre, men kanskje også om en manglende forståelse hos KS for hva kontaktlærerrollen på trinnene faktisk handler om, tror Føsker.

Les også: – Oppgaven som kontaktlærer er blitt viktigere og vanskeligere år for år

– Usikkerhet med økt pott

Ståle Pedersen Bonsaksen, kontaktperson for videregående i Utdanningsforbundet Trøndelag, forteller at de også hører om medlemmer i videregående som stiller spørsmål om hvorfor ikke de er tilgodesett med like mye tid som kontaktlærere i grunnskolen i den nye avtalen.

Ståle Bonsaksen, kontaktperson for videregående i Utdanningsforbundet Trøndelag.

– Jeg forstår godt at spørsmålet stilles. Kontaktlærerressursen har vært uendret i mange år, og lærere i både grunnskolen og videregående har i mange år krevd at tidsressursen til kontaktlærere økes. Det er positivt at det kommer endringer, og dette er en bedre avtale enn den gamle. Men vi lykkes ikke med et godt nok resultat for kontaktlærerne i videregående, sier Bonsaksen.

– Tidsressurspotten, som skal brukes for å lette byrden for lærere med krevende undervisningssituasjon, økes jo. Er ikke det noe?

– Jo, det er bra at det på denne måten tilføres mer tidsressurser til lærere. Men det virker åpenbart at KS har gjort sine regnestykker og funnet at det er for dyrt å gi kontaktlærerne i videregående tiden de trenger for å kunne følge opp elevene. Det er synd. Heldigvis pekes det nå på kontaktlærere i presiseringen av bruken av denne potten. Det er usikkert hvordan dette vil slå ut, men vi forventer at dette vil gi kontaktlærer mer tid også i praksis.

– Større belastning med større klasse

– Resultatet gjenspeiler de prioriteringene partene er blitt enige om, innenfor det økonomiske handlingsrommet vi hadde, bekrefter Hege Mygland, forhandlingsleder hos KS.

– Når vi forhandler, handler det om å forene ulike krav og interesser. Denne gangen lyktes vi med å få på plass en avtale som alle partene kunne slutte seg til. Og i KS er vi godt fornøyd med resultatet.

På spørsmål om hvordan man kom frem til grensen på 21 elever for å få økt kontaktlærertid, er svaret omtrent det samme:

– Resultatet gjenspeiler en helhet hvor selvfølgelig økonomi er en rammebetingelse. Når man har et begrenset økonomisk handlingsrom, må man gjøre prioriteringer.

– Og å sette grensen ved 21 elever er en slik prioritering?

– Ikke bare KS sin, men en prioritering partene ble enige om. Så skal det sies at det er en viss sammenheng mellom klassestørrelse og belastningen for kontaktlærere.

– Hvor har dere hentet det fra at antall elever gir større belastning?

– Antall elever har noe å si. Men det vil også finnes små klasser som er krevende. I henhold til avtalen kan da tidsressurspotten brukes til å avlaste disse kontaktlærerne.

Les også: Her har de to kontaktlærere i hver klasse

– Har en kake å fordele

– Om store klasser er en utfordring, hvorfor får da ikke kontaktlærerne i videregående mer tid? De har ofte store klasser.

– Det er resultatet av forhandlingene. Vi ble enige om å øke tidsressurspotten for videregående skole. Den skal brukes for å redusere undervisningstiden for lærere med en krevende arbeidsbelastning. Ved behov i videregående kan man gå målrettet inn og vurdere hvilke kontaktlærere som eventuelt må tilgodeses med mer tid.

– Og den løsningen mener KS er tilfredsstillende for kontaktlærere i videregående?

– Jeg må bare gjenta at vi er fornøyd med avtalen i sin helhet. Det har også de andre partene uttrykt at de er.

– Utdanningsforbundets leder Steffen Handal har også uttrykt at de gjerne skulle fått mer til kontaktlærerne i videregående?

– Samlet sett er avtalen bedre enn den tidligere avtalen. I forhandlingene var vi i KS tydelige på at vi ville prioritere grunnskolen. Der underviser lærerne mer. Vi har én kake å fordele. Det må gjøres noen valg og prioriteringer.

Hege Mygland peker på at hun mener den nye avtalen også vil bli enklere å forstå og praktisere.

– Vi har gjort forenklinger og fått et mer tidsriktig språk som vil gjøre det lettere å praktisere avtalen i tråd med læreplanverket. Det, og at vi har fått på plass forbedringer for mange kontaktlærere, er vi godt fornøyd med, sier hun.

Powered by Labrador CMS