Inne på småbarnsavdelingen Teraxacum bysser barne- og ungdomsarbeider Liv Therese Aalberg på en trøtt Julius Eilert. – Vi har et godt samarbeid med pedagogene, sier Aalberg. Til høyre pedagogisk leder Geir-Arne Pedersen og Sivert (2).

Mener tillitsvalgte i Utdanningsforbundet lærer for lite om samarbeid

– De tillitsvalgte skal sette ledelsen i stand til å ta gode beslutninger, sier seniorforsker Lisbeth Øyum ved Sintef. Hun mener Utdanningsforbundet må ruste sine tillitsvalgte bedre til samarbeid med ledelsen.

Publisert Sist oppdatert

I Eid barnehage i Melhus kommune i Trøndelag har et tettere samarbeid mellom de tillitsvalgte og ledelsen redusert sykefraværet kraftig. Lisbeth Øyum er seniorforsker ved Sintef og leder for prosjektet som har fått navnet Trepartssamarbeid om medarbeiderdrevet omstilling.

I prosjektet lærer tillitsvalgte og ledelsen ved tre barnehager og tre sykehjem seg å samarbeide tettere. Øyum mener kommunale virksomheter har mye å hente på dette, for å utvikle gode arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø.

– Det offentlige har ikke hatt tradisjon for at de tillitsvalgte skal jobbe sammen med ledelsen om utvikling av virksomheten. Det er synd. De tillitsvalgte er en ressurs som ikke er blitt brukt godt nok, sier Øyum.

Hun mener ansvaret for å få til et økt samarbeid hviler både på at fagforeningene inviterer seg inn til å bidra, og at ledelsen vil.

Lavere sykefravær

I prosjektet har Sintef deltatt på personalmøter, veiledet og bygd opp kompetanse i samarbeid. Tillitsvalgte fra alle forbund har deltatt. Sykefraværet har gått ned ved flere av virksomhetene.

– Å jobbe med arbeidsmiljøet, ta i bruk kompetansen som finnes og vise de ansatte at de er viktige, gir økt mestring og anerkjennelse. Slik kan et godt partssamarbeid bedre psykososiale arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet, sier Øyum.

Seniorforsker Lisbeth Øyum.

Seniorforskeren mener forbundene må ruste sine tillitsvalgte bedre til samarbeid med ledelsen.

– De tillitsvalgte kan masse om tariffavtaler, men lite om samarbeid på arbeidsplassen. Det er forbundenes ansvar å lære dem mer om dette.

Øyum mener Utdanningsforbundet har noe å lære her.

– De må øve seg på å tenke at samarbeidslinja er like viktig som forhandlingslinja. Utdanningsforbundet representerer medlemmer som utøver et svært viktig samfunnsmandat. Samfunnet endrer seg raskt, og utviklingsorienterte tillitsvalgte setter skole og barnehage i enda bedre stand til å utvikle fremtidens gode samfunnsborgere. Hvis Utdanningsforbundets tillitsvalgte skal bli en utviklingspartner, må de trene mer på organisasjonsutvikling. Dette er nok Fagforbundet bedre til, mener Øyum.

Mest opptatt av lønnsforhandlinger

Hun sier tillitsvalgte ved offentlige arbeidsplasser har vært mest opptatt av lønnsforhandlinger og arbeidsvilkår.

– Men de kan bidra mye til å få bedre tjenester! I 2020 kommer det en stortingsmelding om innovasjonsbehovet i det offentlige. De arbeidsplassene hvor leder og tillitsvalgte greier å jobbe godt sammen, vil lykkes best, sier Øyum.

Hun viser til at de tillitsvalgte vet mest om hva som rører seg på en arbeidsplass.

– De har masse å bidra med i diskusjoner om hvordan virksomheten bør utvikle seg. De kan sette ledelsen i stand til å ta gode beslutninger.

– Men kan det bli for tett samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen, slik at tillitsvalgte mister tillit?

– Nei, men det er viktig at de tillitsvalgte informerer medlemmene bedre om rollen sin. Den tillitsvalgte skal ikke bare forhandle lønn for de ansatte, men også sikre at kompetansen deres blir tatt i bruk! Hvis man engasjerer medlemmene, så går det ikke an å gå for langt.

Ønsker samarbeid med ledelsen

Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås svarer at de er opptatt av trene tillitsvalgte i samarbeid med ledelsen.

– Selvsagt er vi det! Mange sier at en tillitsvalgt skal være både trekkhund og vaktbikkje. Tillitsvalgte skal både passe på medlemmenes rettigheter, og samarbeide med ledelsen om kvalitetsutvikling og et godt arbeidsmiljø. Vår skolering skal bidra til at de tillitsvalgte behersker begge disse rollene, sier Valås.

Nestleder i Utdanningsforbundet, Hege Valås.

– Har dere likevel et forbedringspotensial her?

– Klart vi kan bli bedre. Men vi får stort sett gode tilbakemeldinger på vår skolering. Vår største utfordring er å rekruttere tillitsvalgte i alle barnehager, særlig i de private, sier Valås.

Hun presiserer at en annen stor utfordring er at tillitsvalgte i barnehagene har svært lite frikjøp til å utøve vervet.

– Det aller meste av jobben må foregå på fritiden og utenfor arbeidstida. Godt partssamarbeid krever tid, sier Valås.

– Er dere bekymret for at samarbeidet med ledelsen kan gå for langt?

– Samarbeid kan ikke gå for langt. Men samarbeid innebærer også respekt for hverandres rolle. I en del sammenhenger er leder og tillitsvalgt motparter – og ikke i samarbeid, sier hun.

Powered by Labrador CMS