Det er kanskje på tide at Anne Lindboe stiller sine plasser som direktør i PBL og styreleder i Nasjonalt Kunnskapssenter, til disposisjon for andre, skriver innsenderne.

– Det er på tide med en beklagelse, Anne Lindboe

Debatt: Barnehagesektoren er totalt avhengig av å ha frontfigurer som jobber for at debatten er kunnskapsbasert, meningsfylt og faglig kritisk.

Publisert Sist oppdatert

I flere sammenhenger har administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe sablet ned forskningsnotater, forskningsrapporter og doktorgradsarbeider. Ifølge Lindboe er flere forskningsnotater, notater og avhandlinger «kritiske makkverk» visstnok (se for eksempel note 1 nederst). Uten noen konkrete, håndfaste argumenter går hun mot seriøs forskning, professorer, høyskoler og universiteter, med sin «halve» doktorgrad som hun selv kaller det, og mener at det er for mange som synser i barnehagesektoren. Spesielt bekymringsverdig er Lindboe sin sterke usaklige kritikk av Hanne Fehn Dahles doktorgradsavhandling.

Lindboe sitter som styreleder av det heleide selskapet til PBL, «Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager» som fullt ut er finansiert av skattebetalerne. Senteret har som formål om å være et ledende kompetansemiljø og lettere gi tilgang på forskning innen barnehagesektoren som allerede finnes. Som styreleder for et selskap som skal promotere forskning, er det direkte motstridende å undergrave forskere og forskning som har blitt godkjent under strenge forhold og etter etiske standarder.

Les også: Kommersialisering og kritikk

Lindboes skammelige omtaler av andres forskningsarbeid med de rollene hun har i barnehagesektoren, er det kanskje på tide at hun bør stille sine plasser, både som direktør i PBL og styreleder i Nasjonalt Kunnskapssenter, til disposisjon for andre. Andre som har en langt mer respektfull omgang med funn og forskningsarbeid enn det hun har vist til nå.

I det minste er en offentlig beklagelse til forskningsfeltet for uttalelsene hun har kommet med på sin plass. Ellers vil mandatet og troverdigheten av de rollene Lindboe innehar, falle på stengrunn. Barnehagesektoren er totalt avhengig av å ha frontfigurer som jobber for at debatten er kunnskapsbasert, meningsfylt og faglig kritisk. Intet mindre. For barnas skyld.

Note 1: https://www.barnehage.no/fagforbundet-for-velferdsstaten-pbl/bruker-medlemmenes-penger-til-a-sette-arbeidsplassene-deres-i-spill/218798

Powered by Labrador CMS