Ti tips for å slutte med gratisarbeidet

Debatt: Flere medlemmer ønsker info om og hjelp til å følge arbeidstidsavtalene. Her kommer ti nyttige tips!

Publisert Sist oppdatert

Mitt forslag til nyttårsforsett i år var å slutte med gratisarbeidet! Året nærmer seg slutten, og det kan være på tide å gjøre opp status for seg selv og hverandre. Som hovedtillitsvalgt i Lillestrøm ser jeg en klar endring i holdninger og kultur, og at flere medlemmer ønsker info om og hjelp til å følge avtalene.

Det er likevel bare å innse at holdningen og kulturen i skoler og barnehager om at man bare fikser det, og at avtaler og lover som gir de ansatte rettigheter er bare til hinder for å gjøre best mulig jobb for barna, er utbredt og vanskelig å endre. Nyttårsforsettet kan nok med fordel også brukes i 2024.

Det kan dessverre oppleves ensomt og krevende å gjøre noe så rimelig som å si at avtaler skal følges. Da er det viktig å minne om at ledere og tillitsvalgte har et felles ansvar for at tariffavtaler overholdes som er nedfelt i hovedavtalen. Ifølge Hovedavtalen for KS Del B § 3-1 a) plikter nemlig arbeidsgiver å påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtaler. Du skal altså ha en alliert i lederen din når du vil følge avtalene.

Har du lyst å bli flinkere til å følge avtalene er det ikke verre enn å lese dem. En myte som har oppstått er at avtalene er vanskelige å tolke, lese og praktisere. Det stemmer ikke.

Avtaletekstene er ganske enkle og du kan starte med arbeidstidsavtalen for lærerne eller for barnehagelærerne i KS-området, og følge opp med hovedtariffavtalen for KS-området eller finne tilsvarende avtaler for ditt tariffområde på Utdanningsforbundets nettsider om du vil lese deg opp på hva som gjelder for deg. Da har du fått med deg mye allerede, men om du bare vil ha noen enkle tips til å komme i gang med å slutte med gratisarbeidet kan du følge de ti tipsene de hovedtillitsvalgte gav våre medlemmer i Lillestrøm:

Tips 1: Få en arbeidsplan!

Jobber du i skolen? Sørg for å ha en personlig arbeidsplan med minimum start- og sluttidspunkt ved skolestart. Jobber du i barnehagen? Sørg for å ha en plan for når du skal ta ut plantid. En plan for arbeidstiden din er helt avgjørende for at du skal kunne skille mellom arbeidstid og fritid.

Tips 2: Delta i klubben på din arbeidsplass

Sett deg inn i avtalene som gjelder deg sammen med klubben. Snakk sammen og ha en felles holdning til avtalene, og minn hverandre på at avtalene gjelder uansett! Det er alltid enklere å endre kultur og praksis om man står samlet om å følge avtalene.

Tips 3: Ekstra arbeid = ekstra betalt

Møter og arbeid utenom ordinær arbeidstid? Endring i arbeidstid på kort varsel Sjekk alltid om det er overtid, forskjøvet arbeidstid, delt dagsverk, kveldstillegg eller andre tillegg. Snakk med tillitsvalgt på arbeidsplassen om du lurer på noe. 

Tips 4: Skriv avvik!

Vi skriver altfor få avvik i skoler og barnehage. Skriv heller for mange enn for få, og det trenger ikke alltid være alvorlig. Det kan være: Når vi er for få på jobb. Når det mangler pedagogisk eller spesialpedagogisk tilbud. Når jobben må utføres feil fordi noe mangler osv. Tenk på avvik som en mulighet til å si ifra om hva som skal til for at vi skal gjøre jobben vår bedre! 

Tips 5: Skriv reiseregning

Sørg for å alltid få betalt når du må reise i forbindelse med jobb. Spesielt viktig i forbindelse med møter med andre instanser som ikke kommer til skolen eller barnehagen eller om man reiser mye rundt mellom arbeidsplasser eller deltar på kurs i inn- og utland i regi av arbeidsgiver. 

Tips 6: Overnatting er også jobb!

Sørg alltid for å få riktig betaling når du drar på overnatting med elever eller barn i inn- og utland. Ikke dra på overnatting uten gode vaktplaner, forsvarlig bemanning og riktig kompensasjon. Vårt viktigste råd er at du må ikke dra på tur på dugnad og som «privatperson» for å få det til. 

 Tips 7: Ikke bruk egne penger!

Kjøp aldri inn noe til arbeidsplassen for egen lommebok. Mangler det noe så si ifra til leder og skriv heller avvik om det er helt nødvendig å ha dette for å utføre arbeidet på en god måte. 

Tips 8: Svar på undersøkelser

Svar ærlig på undersøkelser sendt ut av arbeidsgiver og Utdanningsforbundet. Det kan bli mange undersøkelser å svare på fra mange ulike fora, men vi håper du ser nytten i å svare ærlig på undersøkelser som ofte brukes for å snakke om din hverdag og behov opp mot politikere og arbeidsgiver.

Tips 9: Bli bevisst din egen arbeidstid og hold oversikt over den!

Vit hva som skal gjøres når og hold oversikt over hvordan du bruker arbeidstiden din med eget regneark eller andre løsninger. Mister du plantid? Lag en plan for å ta den igjen. Jobber du mye hjemme med for- og etterarbeid en uke? Noter det så du kan ta mindre arbeid en annen gang. Vet du ikke hva som skal gjøres i planfestet tid og ikke planfestet tid? Lær deg skillet! Snakk om arbeidstid i klubben og med leder. 

Tips 10: Skill tydelig mellom arbeidstid og fritid

Logg gjerne av! Det er lov å slette Teams og Outlook fra mobilen og sjekke det kun i arbeidstiden. Skillet mellom arbeidstid og fritid hviskes lett ut om vi ikke er tydelige ovenfor oss selv og andre om når vi er betalt for å være på jobb og når vi har fri til å være med familien, venner eller til å bare hvile.

 

Så der har du det. Ti enkle tips til hvordan du kan bidra til å få slutt på gratisarbeid og endre holdninger og kulturer som fører til utsagn som at «vi leser e-post og teams før vi kommer på jobb og på kvelden», «vi skriver ikke overtid her», «det blir så vanskelig om vi følger avtalene».

Powered by Labrador CMS