Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Willhelmsen (MDG) ankommer pressekonferansen for å legge frem sitt forslag til budsjett for 2022.

Oslobudsjettet 2022: Gratis aktivitetsskole og gratis skolemat

Da Oslobudsjettet ble lagt fram onsdag, var gratis aktivitetsskole og gratis skolemat for elevene i videregående skole to av satsingsområdene. I tillegg settes det av penger til koronatiltak også videre framover.

Publisert Sist oppdatert

Elever på 1. trinn får allerede tilbud om gratis aktivitetsskole. Nå vil byrådet trappe opp satsingen med gratis aktivitetsskole for elever på 2. fra 2022 og på 3. trinn fra 2023.

– Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by for alle, sa finansbyråd Einar Willhelmsen fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) da han la fram budsjettet og holdt sin finanstale i ettermiddag. Finanstalen ble for første gang holdt rådhushallen.

Finansbyråd Einar Willhelmsen fra MDG.

Budsjettforslaget går nå til de ulike utvalgene og det blir debatter om budsjettforslaget senere i høst. Budsjettet for 2022 skal vedtas av bystyret i desember.

Ett av områdene byråden trakk fram var løftet om gratis skolemat. Det er en ordning som gradvis skal trappes opp. I første omgang gjelder tilbudet for elever i videregående opplæring. De vil få tilbud om ett daglig gratis kjøttfritt måltid; enten frokost eller lunsj.

Gratis mat også på ungdomstrinnet

Til neste år vil tilbudet omfatte 17.000 elever i videregående. Fra 2023, nærmere 40.000 elever. Til sammen vil mattilbudet ha en prislapp på 96 millioner kroner årlig. Pengene skal tas fra helsebudsjettet.

I 2024 er målet å avsette penger til gratis skolemat for elever på ungdomstrinnet.

– Vi skal tilby god, næringsrik, plantebasert og bærekraftig mat. For Oslo skal bli en enda grønnere by, sa MDG-representanten i finanstalen.

Tryggere skolevei er også et satsingsområde for byrådet. Rundt 25 kilometer med ny sykkelvei skal bygges ut neste år, fartsgrensene senkes og det blir flere fartsdumper.

– Dette er viktig for tryggheten til alle som er på vei til barnehager og skoler, sa han.

Satser på voksenopplæring og yrkesfag

Et annet felt byrådet prioriterer er voksenopplæring for å få flere i arbeid.

– En viktig grunn til at mange står uten jobb, er at de ikke har bestått videregående opplæring. Derfor foreslår byrådet å gi flere voksne tilbud om videregående opplæring, sa finansbyråden.

Han la til at yrkesfag er et annet satsingsområde for byrådet.

– Vi trenger flere fagarbeidere i årene framover. Andelen som søker yrkesfag i Oslo har økt, men det er behov for flere læreplasser. Derfor vil byrådet starte et treårig lærlingprosjekt, der målet er at flere skal søke seg til og gjennomføre en yrkesfagutdanning. Prosjektet skal styrke arbeidet med å skaffe læreplasser og bidra til å skape gode overganger mellom skole og arbeidsliv, sa han.

Byrådet foreslår å bruke 27 millioner kroner på å fremskaffe flere læreplasser og sikre bedre oppfølging av lærlinger.

Inne i klimasatsingen ligger det også en satsing på grønn energi. Allerede har 18 barnehager og 13 skoler solceller. Det finnes ikke støtteordninger, så dette er penger som går over kommunens egne budsjetter, sa finansbyråden.

Les også: Ap vil stille krav om milliardsatsing på yrkesfag etter valget

Vil arbeide for å utjevne forskjeller

Et annet viktig mål for byrådet er å bli en by med mindre fattigdom. Oslo er byen med høyeste andel barn som vokser opp i fattigdom.

– Gratis aktivitetsskole er et viktig tiltak for å sikre inkludering, bekjempe forskjeller og legge til rette for læring for alle barn, uttaler Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap.

Med opptrappingen av aktivitetsskolen vil over 20 000 elever i 2022 og ytterligere 3 500 elever i 2023 få tilbud om gratis deltidsplass i aktivitetsskolen i Oslo.

Finansbyråden sa også at gratis aktivitetsskole er ett av de viktigste tiltakene for å sikre inkludering og bekjempe forskjeller.

– Dette tilbudet om lek og læring skal ikke bare være for dem som har råd, men for alle, understreket finansbyråden i sin tale.

Byrådet vil også heve kvaliteten i AKS. Totalt foreslås det 10 millioner kroner til å utvide samarbeidet med Kulturskolen, for å sikre økt kompetanse blant ansatte gjennom flere fagutdannede og strengere språkkrav, i tillegg til etter- og videreutdanning i aktivitetspedagogikk. Byrådet har også skjerpet kravet til sunn og næringsrik mat i AKS.

Det er også iverksatt et arbeid med tre nye kulturstasjoner som vil få tilbud til barn og unge. Manglerud skal stå klart i 2022, Voldsløkka i 2023 og Mortensrud i 2025. Manglerud bad skal være ferdig i 2022 og Stovnerbadet i 2025.

Les også: Gratis skolefritidsordning til fleire førsteklassingar

Pandemipenger avsettes

Willhelmsen er dessuten godt fornøyd med at byrådet har prioritert flere lærere.

– Osloskolen har fått 900 flere lærere, noe som har gjort det lettere for skolene å tilpasse opplæringen til elevene under pandemien, sa han.

Siden barn og unge har vært hardt rammet av tiltakene for å bekjempe koronapandemien, vil byrådet nå bruke 119 millioner kroner på tettere oppfølging av elevene, styrke de psykiske helsetjenestene og en stor satsning på økt bemanning i barnehager i levekårsutsatte områder.

– Vi fortsetter med å sette av store summer for langsiktig «reparasjon» etter koronautbruddet og forsterket opplæring. Vi skal være en aktiv skoleeier som støtter opp og gir skolene ressurser til flere lærere og mer tilpasset opplæring. Vi styrker også bemanningen i utvalgte barnehager og utvikler tiltak for å bedre psykisk helsehjelp for barn, sier Thorkildsen.

Utvikling av barnevernet og utfasing av kommersielle

Byrådet skal også styrke og heve kvaliteten på det kommunale barnevernet og kommersielle aktører skal fases ut. Byrådet foreslår å øremerke 21 millioner kroner til tiltak knyttet til en kvalitetsreform i barnevernet. Midlene skal blant annet brukes til å prøve ut nye måter å jobbe på. Målet er enda mer samarbeid med barn og unge selv og deres familier, lærere, barnehagemedarbeidere og helsesykepleiere.

– Det er avgjørende at barnevern oppleves trygt for barn. Dette er en stor jobb hvor Oslo går foran. Midlene i dette budsjettet vil være et viktig steg på veien, sier Thorkildsen.

Byrådet foreslår også å øke bevilgningene til Barne- og familieetaten, samtidig som finansieringsordningen for etatens institusjonstilbud for hasteflyttinger blir endret. Dette vil bidra til en god og stabil finansiering av et nødvendig og viktig tilbud.

Powered by Labrador CMS