Leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, støtter sentralstyrets avgjørelse om ikke å streike i år.

Full støtte til streike-nei fra UDF-lederen i Oslo

Sentralstyrets streike-nei får full støtte hos lederen i Oslo UDF. Men mange medlemmer føler seg overkjørt. – Vi må få opp deltagelsen i uravstemningene, erkjenner Oslo-leder Aina Skjefstad Andersen.

Publisert

– Dette har nok åpenbart vært en veldig vanskelig sak for sentralstyret, men jeg støtter deres avgjørelse. De har gjort en helhetlig og grundig vurdering og konkludert med at det ikke er riktig å gå ut i streik nå, sier leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen og legger til:

– Vi skal heller ikke glemme at vi under meklingen fikk innfridd flere viktige krav, blant annet mulighet for lønn under etter- og videreutdanning og ikke minst tariffesting av pensjon. Det har også ligget til grunn i den helhetlige vurdering i sentralstyret.

Torsdag ble det kjent at det ikke blir noen streik i offentlige barnehager eller skoler etter at sentralstyret i Utdanningsforbundet aksepterte meklingsresultatet i KS og overstyrte flertallet i uravstemningen i Oslo.

Les også: Lærerne trenger noen seiere i høst

Mange reaksjoner

Av UDF Oslos om lag 9000 medlemmer stemte nesten 60 prosent av de som deltok nei til resultatet fra lønnsoppgjøret i høst. Men valgdeltakelsen på 42 prosent var for lav til at resultatet ble annet enn rådgivende for sentralstyret i Utdanningsforbundet. Ifølge reglene må minst 50 prosent stemme dersom resultatet skal være bindende.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sa til Utdanningsnytt i går at det var en vanskelig avgjørelse å ta.

– Medlemmenes råd er selvsagt viktig for oss. Og det å overprøve en uravstemning er ikke noe vi gjør med lett hjerte. Men en samlet vurdering av situasjonen i KS og Oslo ble avgjørende for sentralstyret. Vi la særlig vekt på to forhold når vi skulle ta stilling til streik eller aksept: Hensynet til barn og elever som lenge har hatt et dårligere opplæringstilbud, og den helt fastlåste rammen på 1,7 prosent for årets oppgjør, sa Handal.

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal.

I timene etterpå gikk debatten i sosiale medier. Der uttrykte mange medlemmer stor skuffelse og misnøye over avgjørelsen.

– Det er både forståelig og forventa. Reaksjonene vitner om engasjement, og er et uttrykk for en langvarig frustrasjon hos lærerne knyttet til lønnsnivå og lønnsutvikling. Men jeg håper medlemmene ser at det er gjort en grundig vurdering og at bedre lønn overhodet ikke er en kamp som er lagt bort, sier Oslos UDF-leder, Aina Skjefstad Andersen.

Les også: Velferdsstatens sentrale yrker taper terreng

Flere stemte i år

Hun synes imidlertid det er positivt at det var så pass mange flere enn før som deltok i uravstemningen i Oslo i år. 42 prosent deltakelse er langt høyere enn ved uravstemningen i 2018.

– Men 42 prosent er fortsatt ikke nok til at resultatet fra uravstemningen blir bindende, men derimot rådgivende. Så selv om sentralstyret overstyrer resultatet, har de fulgt vedtektene, sier Oslo-lederen.

– Det er også viktig å være klar over at av de 9047 stemmeberettigede, så har 6792 medlemmer svart "ja" eller ikke avgitt stemme, og sånn sett overlatt beslutningen til sentralstyret. Det betyr at det er cirka 25 prosent, 2275, av de stemmeberettigede som har stemt NEI til den anbefalte skissen.

Må ta diskusjonen

Skjefstad Andersen skryter av de tillitsvalgte for jobben de har gjort for å få flere til å delta i uravstemningen.

– De skal ha all ære. Vi har hatt dette som tema på våre dagskurs, og tillitsvalgte har gjentatt dette ofte overfor medlemmene. Men vi har mer å hente og som organisasjon må vi diskutere hvordan vi skal klare å engasjere flere av medlemmene.

– Kan det at flere stemmer i år skyldes uroen som har vært i Oslo-skolen?

– Det er godt mulig at det også handler om en frustrasjon knyttet til direktør-lønnsfesten. Lærerne har stått på som bare det gjennom denne pandemien og frustrasjonsnivået er høyt.

Les også: UDF-lederen i Oslo: – Har ikke stått i ledtog med byråd og utdanningsdirektøren

-

Powered by Labrador CMS