Lærere og barnehagelærere trenger noen seiere i høst, skriver Alexander Fjellestad.

Lærerne trenger noen seiere i høst

Debatt: Årets lønnsoppgjør må gi klare resultater i positiv retning for at motivasjon og arbeidslyst skal opprettholdes i skoler og barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Pandemi, mindrelønnsutvikling, ikke kompensert overtid, dårligere kommuneøkonomi og overarbeida lærere i skole og barnehage. Dette er ikke en drømmesituasjon for noen, men aller verst er det for dem som står i det dag etter dag i skoler og barnehage. Derfor må vi ha noen seiere ved årets lønnsoppgjør. Samfunnet må vise at arbeidet er verdsatt og at det ikke tas for gitt.

Vårens «dugnad» har vist seg å bli årets dugnad. Lærerne jobber på for å møte stadig skiftende koronakrav, uten at noen krav tas bort. Faren for utmattelse er stor, og det hjelper lite på motivasjonen at merarbeid, overtid og ekstra innsats både i våres og ved eventuelle lokale smitteutbrudd ikke blir belønnet. Dette er noe som vi må ta med oss inn i lønnsoppgjøret og kanskje må vi be om en egen «koronapakke» for å belønne innsatsen.

Lønnsoppgjøret i år må gi helt klare resultater i positiv retning for at motivasjon og arbeidslyst skal opprettholdes i skoler og barnehager. Det må komme på plass sentrale avtaler om mye som nå er opp til hver kommune. Det må komme høyere funksjonstillegg for kontaktlærere og pedagogiske ledere, og det må komme en plan på bordet om å få tatt igjen etterslepet så raskt som mulig. Annerkjennelse og resultat er avgjørende, og den kommer i form av gode løsninger i lønnsoppgjøret, men også anerkjennelse av utfordringene lærerne står i.

Les også: Meklingen må gi håndfaste resultater

Det var mye som var problematisk også før korona. Store grupper i skoler og barnehage. Den totale arbeidsbelastningen i yrket, og det at mange kompensasjonsordninger som burde være selvsagt er opp til hver enkelt kommune eller arbeidsplass å finne løsninger på. Noe så enkelt som å anerkjenne at selvsagt må barnehagelærere få dekket arbeidstøy som skal brukes utendørs i all slags vær hele året har vi enda ikke klare sentrale kompensasjonsordninger for.

Internett, smarttelefoner og digitale plattformer har vært en del av arbeidshverdagen lenge i både skole og barnehage. Likevel er det fortsatt slik i mange norske kommuner at arbeidsgiver forventer at det er den ansatte selv som stiller opp med egen smarttelefon og betaler abonnement til denne for å gjøre jobben de er pålagt. Mange barnehagelærere får en bærbar PC på deling, og må således kjøpe sin egen for å få gjort deler av jobben sin. Dette går ikke lenger, vi må ha på plass kompensasjon for dette.

Vi må begynne å ta igjen etterslepet.

Årets oppgjør bør gjøre noe med manglende sentrale kompensasjonsordninger. Der det sies at vi er låst på lønn fordi andre forbund har godtatt oppgjøret må vi åpne andre dører. Vi trenger sentrale avtaler for å kompensere det som burde vært på plass for lenge siden for alle, vi trenger å kompensere arbeidsbelastningen under koronapandemien og vi må begynne å ta igjen etterslepet.

Powered by Labrador CMS