Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Thorkildsen får kraftig kritikk etter lønnshopp blant direktører i Utdanningsetaten i Oslo

Mens lærerne har fått en lønnsøkning på 1,7 prosent, har en direktør i Utdanningsetaten i Oslo fått lønnsøkning på minst 10 prosent.

I bystyret i Oslo i dag kom en samlet opposisjon, fra Rødt til Frp, med kritiske spørsmål rettet mot byråd Inga Marte Thorkildsen (SV), skriver Dagbladet.

Tidligere i dag skrev Dagbladet om fem direktører i Utdanningsetaten i Oslo som fikk lønnsøkning i august. Det er i dag 26 direktører i etaten og gjennomsnittslønna for dem er om lag 1,1 millioner kroner.

Fem av disse fikk i august oppjustert lønna og én av dem fikk justert lønna med minst 10 prosent, skriver Dagbladet. Det skjer mens lærere har fått et lønnsoppgjør på 1,7 prosent.

– Vi har funnet det riktig og nødvendig å øke lønnen til et begrenset antall ledere, med bakgrunn i at de har fått et betydelig større ansvarsområde, sier Vidar Lødrup, divisjonsdirektør i divisjon for organisasjonsutvikling og fellestjenester, til avisa.

Han sier videre at Utdanningsetaten har vært opptatt av å begrense antall lønnsjusteringer som konsekvens av omorganiseringen.

– Samtidig er lønnsnivået et signal om at vi legger vekt å få gode ledere. For å få til det, må vi være konkurransedyktige, men skal ikke være lønnsledende, sier Lødrup.

Venstres Hallstein Bjercke kaller dette en hån mot lærere og ansatte i Oslo-skolen. Han tok opp saken i bystyremøtet i Oslo i møtet i dag.

– Det er fortvilende å høre byråden gang på gang fraskrive seg ansvaret for at direktørene for den sulteforede Osloskolen har bevilget seg selv en lønnsfest. Jeg forventer at byråden tar sitt ansvar og rydder opp i den uroen som nå preger skole-Oslo, sier Bjercke.

Eivor Evenrud (Rødt) støtter Bjercke.

– Dårlige svar fra byråden. Ansvaret ligger hos henne. Vil man ha ned forskjellene kan man ikke sitte passivt å se på at de øker, sier Evenrud til avisa.

Silje Lutro i Høyre karakteriserer saken som frustrerende.

– Det er frustrerende når byråden velger å ta ansvar når det passer henne, men fraskriver seg alt ansvar når det kommer kritikk. Elevene i Osloskolen god ledelse mer enn noen gang, sier Lutro.

Også KrF og FNB stilte kritiske spørsmål til skolebyråden.

Powered by Labrador CMS