Tilbyr eldre Oslo-lærere flere tusen for å stå ett år til i jobb

Utdanningsetaten i Oslo frykter for rekrutteringen og tilbyr lærere i grunnskolen over 62 år opp mot 32.000 kroner mer i lønn mot at de står i jobben et år til. – Det viser at det finnes penger om det finnes vilje, mener Utdanningsforbundet.

Publisert Sist oppdatert

«Osloskolen tilsetter hvert år 5-600 nyutdannede lærere, og mangelen på tilgjengelige lærere i arbeidsmarkedet er et stort problem, spesielt i grunnskolen trinn 1-4», heter det i et notat fra Utdanningsetaten i Oslo.

Nå ruller de ut et ekstraordinært tiltak for å sikre at de har tilstrekkelig med lærerressurser i småskolen neste år. Alle lærere over 62 år som underviser i grunnskolen vil få tilbud om ekstra lønn mot at de står i jobben også i skoleåret 2021/22.

290 personer, fordelt på 245 årsverk får tilbudet.

I kroner og øre utgjør det

1) seniortillegg på 80 tilleggstrinn = ca. 21.200 kroner (avtalefestet)

2) tillegg for å jobbe 1 år til = + 2 lønnstrinn = ca. 24. 100 kroner

Totalt utgjør det et lønnstillegg på cirka 45 300 kroner. Lønnstrinnene får de også med seg frem til pensjonsalder.

For noen av de eldste lærerne over 65 år, vil det være enda mer å hente. De vil totalt få 59.200 kroner for å jobbe enda ett år; av dette vil de to ekstra lønnstrinnene utgjøre 32.600 kroner.

Fylkeslederne for både Skolenes Landsforbund, Fagforbundet og Utdanningsforbundet har godkjent tiltakspakken.

Les også: Tvilsomme framskrivninger fra SSB gjør rekrutteringen til læreryrket vanskelig

– En varslet krise

– Når vi sier ja til dette er det fordi vi er redde for at konsekvensen av å ikke godta det, vil være enda flere ukvalifiserte lærere i Oslo-skolen, sier Utdanningsforbundets leder i Oslo, Aina Skjefstad Andersen.

– Men dette er en varslet krise. Andelen læreren uten godkjent utdanning er høyere i Oslo enn i de andre storbyene. Bare om lag en tredjedel av skolene oppfyller lærernormen, og nå som søkertallene til lærerutdanningen går ned, vil denne utviklingen bare eskalere. Det at disse strakstiltakene kommer nå, det er bålslukking. Kommunen må komme med mer langsiktig tiltak, sier hun.

Forrige uke kom oversikten om søkingen til høyere utdanning. Den viser at langt færre ønsker å bli lærere. Totalt faller antallet som har lærerutdanning som sitt førstevalg med 4,3 prosent. Den største nedgangen er i søknader til grunnskolelærerutdanningen:

  • Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 er ned 8,9 prosent
  • Grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 er ned 12,9 prosent

Skjefstad Andersen mener utviklingen bør bekymre både foresatte og politikere.

– Til syvende og sist handler det om elevenes rett til likeverdig opplæring. Vi mener alle elever har rett til en kvalifisert lærere i alle timer. I Oslo lar det seg rett og slett ikke gjøre. Det er bekymringsfullt, sier hun.

Les også: Klar tale fra organisasjonene: Fjern firerkravet og steng bakdøra

Lærertørke

Årsaken til at situasjonen er spesiell i år er overgangen fra allmennlærerutdanning til masterutdanning. Det betyr at det ikke uteksamineres noen nyutdannede lærere hverken i år eller neste år.

Gry Ystebø i HR-avdelingen i Utdanningsetaten sier at de sliter spesielt med å rekruttere lærere i norsk, matte og engelsk.

– Vi ser også at noen bydeler sliter mer enn andre. Men det er nesten større forskjeller mellom skoler enn bydeler, sier hun.

– Utdanningsforbundet etterlyser andre, mer langsiktige vedtak. Er det andre tiltak dere vurderer?

– Det må vi ta med partene. Akkurat nå er det covid-19 som gjelder, svarer Ystebø.

– Finnes viljen, finnes pengene

Aina Skjefstad Andersen kan likevel ikke la være å legge merke til at det ikke er småpenger etaten nå blar opp. Tiltaket vil kunne koste flere millioner kroner, avhengig av hvor mange som takker ja til tilbudet.

UDF-leder i Oslo, Aina Skjefstad Andersen.
UDF-leder i Oslo, Aina Skjefstad Andersen.

– For meg ligger det en liten innrømmelse her. I lønnsoppgjøret strever vi med å få kommunen til å anerkjenne at lønns- og arbeidsvilkår er viktig for å rekruttere og beholde lærere. Men nå gjør etaten nettopp det, øker lønnen for å holde flere i jobb, sier Skjefstad Andersen.

– Det viser jo at det finnes penger om det finnes vilje.

– Foruten lønn, hvilke andre tiltak mener dere vil ha effekt?

– Vi har meldt inn våre forslag til etaten videre. Vi mener nyutdannede må få rett på kvalifisert veiledning gjennom hele året, samt ha noe mindre undervisningsplikt. Nedskriving av studielån, slik man har i Nord-Norge kan også være en løsning for Oslo.

UDF-lederen mener det er ekstra viktig med lærere med godkjent pedagogisk utdanning i Oslo.

– Dette er en by med store forskjeller. Elevgruppene og elevsammensetningene er mer utfordrende enn andre steder i landet. Da er behovet for kvalifiserte lærere ekstra stort.

Powered by Labrador CMS