Den lekbaserte læringen baserer seg på en manglende forståelse for godt faglig pedagogisk håndverk i barnehagene, ifølge barnehagelærer Ellen Morberg. Arkivfoto: Kjersti Mosbakk

Jan Tore Sanner, ikke la deg forføre!

Debatt: Barn skal kunne delta i lek på egne premisser, uten at det settes mål på hvordan det skal lekes, eller hva som er riktige eller gale svar.

Publisert Sist oppdatert

Jan Tore Sanner, ikke la deg forlede til å tro det er enkle snarveier til økt læring og bedre skoleresultater gjennom Agderprosjektets lekbasert læring. Den lekbaserte læringen baserer seg på manglende respekt for og tillit til barns iboende evner og krefter. Den baserer seg også på en manglende forståelse for godt faglig pedagogisk håndverk i barnehagene.

Barn skal kunne delta i lek på egne premisser, uten at det settes mål på hvordan det skal lekes, eller hva som er riktige eller gale svar på «leken». Å kalle det lekbasert læring er etter min mening en hån mot det som virkelig er barnas lek. Leken som den sterke livgivende kraften.

Styrken som ligger i nettopp det frivillige, det frie og impulsive. Der ligger kilden til glede, utvikling og læring. En læring av at man kan lære seg hva som helst, og ikke bare det noen har bestemt på forhånd, og som kan måles i tester.

Vi trenger trygge, kreative barn som finner ny kunnskap, den ingen har tenkt på før. Å innføre Agderprosjektets tenkning i norske barnehager, vil innebære en helt annen arbeidsform. Det er ikke noe man bare kan legge til som et lite supplement, som en slags medisin. Den representerer et annet barnesyn. Et barnesyn jeg ikke vil og kan være en del av.

Powered by Labrador CMS