Mange skoler har problemer med å få vikarer under koronapandemien. foto:
Mange skoler har problemer med å få vikarer under koronapandemien. foto:

Mange syke lærere blir ikke erstattet av vikarer under koronapandemien

Utdanningsforbundet er bekymret over at kolleger må steppe inn, eller at ufaglærte brukes som lærere.

Publisert Sist oppdatert

I Vestland fylke har Utdanningsforbundet undersøkt om syke lærere og barnehagelærere blir erstattet av vikarer. 20 prosent av dem som svarte opplyser at det ikke settes ikke inn vikarer ved sykdom.

– Der det ikke blir satt inn vikarer, løser en dette med ufaglærte vikarer eller at klasser blir slått sammen, sier Mildrid Beate Kronborg Økland. Økland er leder i Utdanningsforbundet Vestland, og er bekymret over at ikke syke pedagoger blir erstattet av vikarer.

– Jeg tenker at en bør sette inn kvalifiserte vikarer ved sykdom og annet fravær. Enkelte kommuner har opprettet lokale vikarpooler. Det kan kan være et godt tiltak. Dessverre står disse svakt nå grunn av dårlig kommuneøkonomi, sier Økland i Utdanningsforbundet Vestland.

For få vikarer

I Agder meldes det også høyere fravær blant lærerne nå, og ikke alle blir erstattet med vikarer. I Utdanningsforbundet i Agder, man har forhørt seg med medlemmene i fylket.

– Våre lokallag melder om høyere fravær enn normalt. De sier også at det er vanskeligere enn vanlig å få tak i vikarer, sier Ottar Stordal, leder i Utdanningsforbundet i Agder.

Lærerne melder at de har fått det travlere på jobb.

– Dette fører til at presset på de ansatte blir større, og det meldes også om at oppgaver som ligger utenom undervisning, sånn som samtaler og møter må legges i ubunden tid for at lærerne skal være tilgjengelig i skoletiden, sier Stordal.

Tidligere i høst uttalte rektor ved en skole i Tromsø at skolen ikke ville bruke vikarer, fordi det å holde antall personer som er innom skolen nede senker smitterisikoen. Dette merker ikke skolene i Agder noe til.

– Ledelsene oppleves ikke å være redd for å ta inn folk utenfra. Det kunne være sånn noen steder i begynnelsen av pandemien, men nå forsøker man å få vikarer, sier Stordal.

Skal få dekket utgifter til vikarer

En undersøkelse fra Utdanningsforbundet fra tidlig i oktober viser at få skoler har fått dekket ekstrautgiftene de har hatt i forbindelse med koronapandemien. Bare 8 prosent av rektorene oppgir at de har fått kompensasjon for ekstrautgifter til blant annet vikarer.

Regjeringen har bevilget ekstra penger kommunene som skal brukes i skole og barnehage. Kunnskapsminister Guri Melby mener det ikke må kuttes i vikarbruken under koronapandemien.

Powered by Labrador CMS