Vi trenger en satsning på språk i barnehagene

Debatt: Regjeringen tar de ansatte på alvor når den vil gi barnehagene bedre verktøy for å arbeide systematisk med språkutvikling.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsminister Guri Melby har varslet (26.11.2020) at hun ønsker en vurderingsplikt for å fange opp de barna som sliter med norsk språk i god tid før skolestart. Regjeringens mål er at alle barn skal kunne godt nok norsk før de begynner på skolen. Det er en viktig ambisjon for å hindre at flere barn blir skoletapere.

I noen av Oslos skoler får over 70 prosent av førsteklassinger vedtak om særskilt norskopplæring. Målet må være at alle barn skal kunne godt nok norsk før de begynner på skolen. Det er helt nødvendig for å løfte alle barn.

Utdanningsforbundet er skeptisk til kunnskapsministerens forslag og mener det er unyttig. Men når vi vet at mange barn med språkvansker og svake norskferdigheter blir oppdaget alt for sent, så er jeg ikke enig i at det er unyttig. Observasjon av hvert enkelt barn og språkkartlegging burde være en rutine i alle barnehager.

Les også: Vil språkteste Oslos barnehagebarn

Som Oslo-politiker er jeg ikke i tvil om at det trengs en satsning på språk i Oslos barnehager. Vi som ansvarlige politikere kan ikke skyve fra oss det politiske ansvaret vi har for å legge til rette for at alle barn og unge har de samme mulighetene, uavhengig av hvilken bakgrunn de har eller hvilken barnehage de går i.

En rapport fra Gamle Oslo viser at på indikatorer som pedagogtetthet og språkarbeid kommer barnehagene i de østlige sentrumsområdene dårligere ut. Rapporten forteller at barneskolene i bydelen har mottatt melding om språklig bekymring for til sammen 45 av de 138 elevene som får vedtak om særskilt norskopplæring. Den avdekker også at svært mange barn med minoritetsbakgrunn går i barnehager der kompetansen er svakere hos de ansatte, i tillegg til at kvaliteten på lokalene er dårligere.

Samtidig er hovedobservasjonen i Groruddals-kartleggingen at det er betydelige variasjoner i språkarbeidet mellom barnehager og mellom avdelinger. Som det fremgår av rapporten; «en høy andel pedagogiske ledere oppgir at de kun kartlegger noen få eller ingen barn, eller at språkundervisningen ikke er tilpasset til om barnet er norsk eller minoritetsspråklig.»

Les også: – Økt bemanning er viktigere enn å få nye kartleggingsverktøy

Kartleggingsrapporten konkluderer med at det er lite utbredt systematikk i det pedagogiske og det løpende språkarbeidet i barnehagen. Dette må tas på alvor.

Jeg synes det er viktig å påpeke at det gjøres et fantastisk arbeid av dyktige pedagoger og assistenter hver dag i Oslos barnehager. Men regjeringen tar også de ansatte på alvor når den vil gi barnehagene bedre verktøy for å arbeide systematisk med språkutvikling.

Neste steg må være obligatorisk språk-kartlegging.

Afshan Rafiq

De ansatte uttrykker nettopp behov for å lære mer om hvordan de på pedagogisk best måte kan stimulere barnas språkutvikling. Neste steg må være obligatorisk språk-kartlegging som er et viktig skritt i riktig retning for å gi en bedre oppfølging og et bedre utgangspunkt til hvert enkelt barn. Det er helt nødvendig med en målrettet innsats i de barnehagene, og de kommunene/bydelene, med større språk- og norsk utfordringer.

Høyre har ambisjoner både på vegne av barnehagene og barna som går der. Derfor ønsker vi kunnskapsministerens forslag velkommen. Det vil bidra til å gi hvert enkelt barn de beste forutsetningene for å lykkes i skoleløpet.

Powered by Labrador CMS