Oslo Høyre og stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde foreslår en rekke tiltak for å sikre Oslo-barnas norskferdigheter til skolestart. Foto: Erik M. Sundt

Vil språkteste Oslos barnehagebarn

Oslo Høyre vil kartlegge barnehagebarnas språk. Og foreslår egne veiledere inn i barnehager der mange barn har svake norskferdigheter.

Publisert

– Vårt mål er å sikre at alle barn kan norsk før de begynner på skolen. Det er en vågal ambisjon, men den er helt nødvendig, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) til Aftenposten.

Tall fra forrige skoleår viser at nesten 40 prosent av elevene i bydel Gamle Oslo fikk vedtak om særskilt norskopplæring. Andelen for Oslo-skolen som helhet er mye lavere: Opp mot en fjerdedel av elevene har slik særskilt undervisning. 

Før høstens valg har Oslo Høyre tatt til orde for en undersøkelse av kvaliteten og språkarbeidet i de mest levekårsutsatte områdene i hovedstaden.

De foreslår også følgende tiltak: 

  • Ambulerende språkveiledere skal inn i barnehager med mange barn med svake norskferdigheter. 
  • Økt kompetanse hos personalet. Oslo-barnehagene må ansette flere barnehagelærere, og ansatte må tilbys et 50 timers utdanningskurs. 
  • Språkkartlegging av barna. De som trenger det, skal få styrket spårkopplæringen frem mot skolestart. 
  • Språkopplæring av forsatte. 
  • Sommerskole. 

 

Omstridt sommerskole-forslag

Det siste punktet skapte diskusjon da det ble kjent i januar i år. Tybring-Gjedde, som også er medlem av programkomiteen, var blant dem i Oslo Høyres programkomite som tok til orde for at en slik sommerskole også bør være obligatorisk.  

– En av Oslo Høyres viktigste visjoner er at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen, og at ingen skal gå ut av 10. klasse uten å mestre det å lese og skrive. Det kan være en positiv kickstart for elevene om de får språkopplæring i ukene før de begynner på skolen. Det blir også lettere å se hvilke språkutfordringer elevene har og sette inn tiltak allerede første skoledag, uttalte hun til Dagsavisen den gangen. 

Forslaget møtte imidlertid en del motbør, blant annet fra Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Sittende byråd som består av SV, Ap og MDG fjernet også det borgerlige byrådets spåktest da de tok over makten i 2015. 

 

Powered by Labrador CMS