Heftig stortingsdebatt om barnehageprofitt

Kunnskapsminister Tonje Brenna måtte parere både frieri og angrep fra både høyre og venstre da Stortinget tirsdag debatterte profitt i private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Stortinget skulle ta stilling til et representantforslag fra Rødt og SV om å be regjeringen fremme nødvendige forslag for å sikre profittfri barnehagedrift. I argumentasjonen viser de blant anna til at store kommersielle barnehagekonsern har tjent milliarder på å selge barnehageeiendommer til utenlandske investeringsselskap.

Forslagene fra Rødt og SV ble ikke vedtatt.

Det foregående arbeidet i utdannings- og forskningskomiteen hadde vist at forslaget bare hadde støtte i Rødt og SV.

– Vi arbeider allerede med et streng og tydelig regelverk for profitt i private barnehager. Hvorfor kan dere ikke vente? sa kunnskapsminister Tonje Brenna til forslagsstillerne i debatten. Hun svarte delvis sjøl, ved å spørre om det viktigste med å komme med forslaget nå var å eie saka om barnehageprofitt, ikke å sikre endring.

Brenna argumenterte for endringer i barnehagefinansieringa i tråd med forslagsstillernes argumentasjon. Hun konstaterte blant anna at pengene vi bruker til barnehage skal arbeide for ungene, ikke for profitt for barnehageeiere. Derfor meinte hun det var godt håp om å inngå et barnehageforlik.

Hva er profitt?

Utfordringa er, ifølge kunnskapsministeren, å forme tilskudd som treffer det faktiske utgiftsnivået i barnehagene. Det vil være et tilskudd som treffe de små barnehagene, men som stopper de store.

– Men hva er profitt i barnehager? fortsatte hun.

Kunnskapsministeren meinte det spørsmålet ikke er avklart.

– Er det profitt å ta ut lønn for den som arbeider i egen barnehage? Og hvordan skal private barnehager kunne sikre en driftsmargin til nødvendig vedlikehold og forbedring hvis det ikke skal være lov å ta ut profitt, spurte Tonje Brenna, og ga samtidig et svar på hvorfor hun ikke støtta forslaget.

Svara fra Rødt og SVs representanter i komiteen var at verken lønn eller sparing over tid for å investere i egen barnehage er profitt, men dette kommenterte hun ikke.

Dyrke fortidas problemløsninger

Venstres Abid Raja konstaterte at halvparten av barnehagebarna går i private barnehager og at foreldre, barn og ansatte er fornøyde med de private barnehagene. Han meinte forslaget om profittfrie barnehager var et forslag for å dyrke fortidas problemløsninger og å sette ideologi foran mangfold og kvalitet.

Samtidig inviterte han Tonje Brenna til et bredt forlik om barnehagefinansiering, noe hun takka for.

Høyres Jan Tore Sanner fulgte opp med å konstatere at kunnskapsministeren ikke avviste profitt i private barnehager og ikke vi fase ut kommersielle barnehager, og at det ga håp om et bredt forlik.

Det fikk Bjørnar Moxnes fra Rødt til å si at kunnskapsministeren snakket fra begge munnviker.

– Hun åpner for å inngå barnehageforlik med barnehageprofitørenes varmeste venner, sa han.

LES: Sparing og markedsføring kan være en årsak til private barnehagers superprofitt

Både han og Freddy Andre Øvstegård fra SV minnet om at det er velgere på venstresida som har gitt Norge ny regjering, og at de forventer et barnehageforlik til venstre. Ikke minst er disse forventningene sterke i fagbevegelsen, understreka de.

Gir opp

I debatten ble det uttrykt stor bekymring for økonomien i de private barnehagene, og det ble vist til at for flere er situasjonen så vanskelig at de gir opp og selger barnehagen.

Freddy Andre Øvstegård kalte dette høyresidas krokodilletårer. Det er de små som faller fra som sikrer at de store kjedene vokser. Seher Ayar fra Rødt sa at ingen ønsket private barnehagene vekk, men at kommersielle barnehager skvisa ut ideelle.

– Ideelle og kommersielle private barnehager er blitt sausa sammen i denne debatten. Jeg tror det er gjort bevisst, sa komiteleder Hege Bae Nyhus fra Rødt.

Powered by Labrador CMS