Statsminister Jonas Gahr Støre presenterte den nye regjeringen på Slottsplassen forrige uke.

Rødt og SV legger press på Ap om finansiering av private barnehager

Rødt og SV fremmer sammen et forslag i Stortinget om profittfri barnehagedrift. – Vi må huske at Arbeiderpartiet også har gått til valg på dette, sier Rødts ferske leder av utdanningskomiteen.

Publisert

– Det blir spennende å se hvilken retning den nye regjeringen vil gå, om de vil lene seg mot høyre eller venstre. Rødt kommer til å presse på for å få politikken inn i venstre fil, og da vil spørsmålet om profittfri velferd tre tydelig fram, sier Hege Bae Nyholt i Rødt, som er nyslått leder av utdanningskomiteen på Stortinget.

Den nye Støre-regjeringen er en mindretallsregjering som vil måtte søke støtte fra andre partier i Stortinget. De fleste forventer at SV vil være den foretrukne støttespilleren, samtidig som man fra SVs side har vært tydelig på at de er et opposisjonsparti uten intensjoner om å selge seg billig.

Nå har de to store partiene til venstre for Arbeiderpartiet, SV og Rødt, gått sammen om å sende et representantforslag til Stortinget. Der lister de opp flere tiltak de mener haster på et felt hvor det har vært stor politisk strid: finansieringen av private barnehager.

Fra store ord til handling

I den nye regjeringsplattformen har Ap- og Sp-regjeringen allerede skrevet at de vil gjøre noe med finansieringssystemet for private barnehager, og at dette vil ta utgangspunkt i den omstridte rapporten fra Storberget-utvalget som kom tidligere i år.

Mens fagforeningene og kommuneorganisasjonen KS støtter anbefalingene fra flertallet i Storberget-utvalget, har private barnehageaktører brukt ord som «direkte uansvarlig» og «tidenes største politiske ran» om utvalgets forslag.

I representantforslaget til Stortinget lener også Rødt og SV seg i stor grad på Storberget-utvalget.

Hege Bae Nyholt sier hun leser mye positivt ut av Hurdalsplattformen til den nye regjeringen.

– Men det er uklart hvor langt de er villige til å gå for å stanse profitt i barnehagesektoren. Det er en del store ord i regjeringsplattformen, men det må ligge handling bak. Det er åpenbart at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke har noe mål om å få til et barnehageforlik 2.0, og da må de gå til oss på venstresiden for å få flertall, sier Nyholt.

Dette vil SV og Rødt

Her er de åtte punktene de lister opp i representantforslaget:

1. Stortinget ber regjeringen fremme nødvendige forslag for å sikre profittfri barnehagedrift.

2. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til endringer av det økonomiske regelverket for private barnehager, som sikrer at skattepenger og foreldrebetaling i sin helhet går til bedre barnehager og ikke verdiuttak til eiere.

3. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag som gir kommunene mulighet og plikt til å tilpasse barnehagekapasiteten lokalt, herunder å skille mellom ideelle og kommersielle private barnehager.

4. Stortinget ber regjeringen sikre at kommunene gis anledning til å stille samme krav til private barnehager som offentlige barnehager, som å prioritere barn med rett til barnehageplass, inntak av lærlinger og å følge lokalt bestemte bemanningsnormer.

5. Stortinget ber regjeringen legge frem en sak for å innføre strengere regulering av kjøp og salg av barnehager, og hindre kortsiktige eiere som utenlandske oppkjøpsfond i å kjøpe seg opp i barnehagesektoren.

6. Stortinget ber regjeringen innføre meldeplikt til og forkjøpsrett for kommunen ved salg av barnehager, og fremme eventuelle forslag om nødvendige lovendringer for å innføre slik rett og plikt.

7. Stortinget ber regjeringen fremme de forslag som er nødvendige for å endre pensjonstilskuddet til de private barnehagene, slik at de tilsvarer de reelle pensjonskostnadene barnehagene har.

8. Stortinget ber regjeringen følge opp Storberget-utvalgets rapport og gjøre nødvendige utredninger med mål om å endre finansieringssystemet for private barnehager. Ny finansieringsordning skal sikre demokratisk styring av en samlet barnehagesektor, stille krav om at hver barnehage skal være organisert som eget rettssubjekt, gjøre det mulig å dimensjonere sektoren rett, gjøre det mulig med målrettede kvalitetssatsinger, sikre større økonomisk åpenhet og mulighet for økonomisk tilsyn, og sikre ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

9. Stortinget ber regjeringen foreslå for Stortinget å gjennomføre endringer i barnehagelovens og -forskriftens bestemmelser om offentlige tilskudd til private barnehager. Offentlige tilskudd må avspeile de reelle kostnadene med å drive barnehagene, basert på krav til bemanning, kompetanse og kvalitet.

Vil ha forbud

Hun registrerer at den nye regjeringen ikke ønsker å forby kommersielle aktører på barnehagefeltet.

– Vi vet at kommersielle aktører alltid vil finne måter å hente ut penger på. Hvis det virkelig skal hjelpe, må vi ha et forbud mot kommersiell drift. Det holder ikke med bare innstramninger og sterk regulering.

– Hvor praktisk gjennomførbart er det egentlig med et slikt forbud i en barnehagesektor hvor halvparten av barnehagene er privat drevet, og mange av disse av kommersielle aktører?

– Rødt har laget en plan som viser at det er mulig å fase ut kommersiell drift i løpet av fire år. Så er det viktig at man ikke lager en forestilling om at vi vil arbeidsplasser eller barnehager til livs. Dette handler om at det ikke skal være mulig å ta ut profitt på barnehagedrift. Ved et forbud må kommersielle drivere enten legge om til ideell drift eller fase over til kommunal drift.

– Men det er ikke bare å fase over til kommunal drift, disse barnehagene må vel i så fall kjøpes av det offentlige?

– Ja, det stemmer nok. Noe som betyr at regjeringen må sette av midler for å få det gjennomført.

– De fleste vil mene at barnehagesektoren fungerer temmelig bra, at oppbyggingen har vært en suksess, i stor grad takket være private. Men nå vil dere brått stenge døra for disse driverne?

– Det er ingen som har sagt noe om å stenge barnehagene, det er de kommersielle eierne som har truet med det, hvis de ikke får ta ut profitten sin. Og barnehagesektoren fungerer ikke bra når vi vet at så store penger ikke går til barna, men til privat berikelse.

– Slik dere fremstiller det, høres det av og til ut som dere mener alle pengene suges ut av sektoren til private lommer, men det er jo langt ifra riktig?

– Nei, og vi mener det er viktig å skille mellom kommersielle og ideelle drivere. Ikke alle som eier en privat barnehage blir styrtrike, absolutt ikke. Men noen få blir det, og det vil vi få bukt med.

Les også: Ny regjering vil lene seg på anbefalingene i Storberget-utvalget

Forventer at SV følger opp

I de over tusen høringssvarene som har kommet inn til den politiske behandlingen av Storberget-utvalget, er det også en rekke ideelle barnehagedrivere som har vært svært kritiske til forslagene fra flertallet i utvalget.

– Særlig PBL har kjørt en linje hvor alle ikke-kommunale barnehager blir puttet i samme sekk, hvor de ikke skiller mellom kommersielle og ikke-kommersielle drivere. Det skaper usikkerhet og utrygghet for ansatte og foreldre. Vi har vært tydelige på at dette ikke handler om de ideelle barnehagene, sier Nyholt.

– Men en stor, ideell aktør som Kanvas forstår vel forslagene fra Storberget-utvalget når de kommenterer dem og er kritiske?

– Vi må selvsagt lytte til høringsinnspill og bekymringer og ta det på alvor, så må vi gå noen flere runder med en nyansert diskusjon. Allikevel er det viktigste budskapet fra Rødt at vi ønsker å forby aktørene som tar ut profitt. Ideelle aktører skal ikke forbys.

– Alle forventer at den nye regjeringen først og fremst vil søke flertall i Stortinget med hjelp fra SV. Hva forventer dere fra SV på dette punktet når de skal forhandle?

– Selvfølgelig forventer vi at de følger opp innholdet i forslaget vi nå har gått sammen om.

– Forhandlinger handler om å gi og ta, uten å få gjennomslag for alt, hvor mye vil dere piske SV for det de ikke får gjennomslag for?

– Den diskusjonen får vi ta når den kommer. Men SV har, som oss, vært tydelige i valgkampen på at de ønsker å jobbe for profittfri velferd. De har sine velgere å svare for, og jeg vil tro de vil presse på, slik vi også vil gjøre. Så må vi huske at Arbeiderpartiet også har gått til valg på dette, så det er ganske store forventninger ute blant folk til at fellesskapets midler ikke skal ende opp i noen få menneskers lommer, sier Nyholt.

Powered by Labrador CMS