– Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning får ikke et tilbud på videregående avdeling ved Longyearbyen skole. Vi kan ikke gjøre unntak fra dette, selv om familier ønsker det for sine ungdommer, sier rektor Frode Westby Thorstad ved Longyearbyen skole. Foto: Marianne Otterdahl- Jensen

– Kan ikke gjøre enkelt-unntak

Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning får ikke et tilbud i videregående skole på Svalbard, forteller rektor Frode Westby Thorstad ved Longyearbyen skole.

Publisert Sist oppdatert

Utdanning skriver i denne saken om Trym Eide Aunevik (17) som etter ungdomsskolen ikke fikk et videre skoletilbud på Svalbard.

– Vi kan ikke uttale oss om denne saken spesielt. Men på generelt grunnlag forholder Longyearbyen lokalstyre seg til rammene i den overordna Svalbard-politikken og regelverket i opplæringsloven for dem som har spesielle behov i undervisningen, skriver Thorstad i en e-post.

Han forklarer at det må vurderes i hvert tilfelle om eleven har mulighet til å gå på videregående avdeling og få et forsvarlig og godt tilbud, uten bruk av spesialundervisning.

– Tilpasset undervisning foregår allerede i grunnskolen og i videregående opplæring. Det stilles krav til skolen om å tilrettelegge for alle elever, men vi bruker begrepet spesialundervisning når tilrettelegging innen det ordinære tilbudet ikke er nok, skriver Thorstad.

– For disse elevene er det nødvendig med enkeltvedtak om spesialundervisning. Disse elevene får ikke et tilbud på videregående avdeling ved Longyearbyen skole. Vi kan ikke gjøre unntak fra dette, selv om familier ønsker det for sine ungdommer.

Det er generelt et begrenset studietilbud i videregående skole på Svalbard, med kun studiespesialiserende og ett yrkesfag. Mange ungdommer kan derfor ikke ta videregående skole her.

– Derfor flytter mange familier ned til fastlandet før videregående, skriver Thorstad.

Powered by Labrador CMS