- Skreddersy undervisningen til elever med autisme

For barn med autisme forvirrer ofte metaforer mer enn det forenkler. Det viser ny forskning fra Universitetet i Oslo.

Resultatene fra studien som er publisert i det britiske tidsskriftet Autism, viser at:

  • Personer med autisme forstår figurativt språk dårligere enn sine jevnaldrende.
  • Av ironi, sarkasme og metaforer, er det metaforer som barn med autisme har størst vansker med å forstå.
  • Elevene må ha nådd de grunnleggende språkutviklingstrinnene før de kan begynne å forstå og bruke det figurative språket.

 

Les også: Slik håndterer du personlighetstypene hos ulike barn 

 

– Lærere må være oppmerksomme

Tamar Kalandadze er stipendiat ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun forteller at det er viktig at lærere er oppmerksomme på barn og unge med autisme.

– De kan ha et tilsynelatende godt språk, lese raskt og komme igjennom lærebøkene på lik linje med jevnaldrende. Det er lærerens oppgave å fange opp at de allikevel kan streve med språkforståelsen.

Et godt undervisningsopplegg med fokus på trening i språkforståelse kan ha avgjørende betydning for det sosiale livet.

– Et undervisningsopplegg i språkforståelse kan gjøre en forskjell i livskvaliteten senere. Hvis ikke barna lærer å forstå det figurative språket vil de sosiale utfordringene bare øke med alderen, påpeker Kalandadze.

 

Les også: «Særlig sensitive barn bør behandles på en annen måte enn andre barn»

 

– Ikke skjerm barna!

Ofte anbefales det at lærere og foreldre skal skjerme barna ved å unngå å bruke figurativt språk i interaksjon med barna.

– Det er veldig viktig med tidlig hjelp. Det er også viktig å la barna få erfaring med språk som brukes i overført betydning, slik at de kan trene seg i å forstå og selv bruke det. Det som er avgjørende, er at de voksne støtter og forklarer, for å forsikre seg om at barna virkelig forstår, avslutter hun.

 

Powered by Labrador CMS