Mathilde Tybring-Gjedde forsvarer obligatorisk sommerskole som et av tiltakene for å sikre språkopplæring i skolen. Foto: Utdanning/Arkivfoto

Alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen

Sommerskole alene løser ikke utfordringene med svake norskferdigheter.

Professor Margareth Sandvik kritiserer i et innlegg flertallet i Oslo Høyres programkomites forslag om sommerskole for skolestartere med svake språkferdigheter. Det virker som Sandvik har misforstått forslaget. 

Det er ingen som tror at sommerskole alene kan løse utfordringer med svake norskferdigheter. Snarere tvert i mot. Oslo Høyre har en større visjon og en lengre tiltakspakke. 

Oslo Høyres visjon er at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen. Dette er et mål de borgerlige partiene dessverre står alene om i Oslo-politikken, og som byrådet aktivt har nedstemt.

Les også: Høyre vil ha obligatorisk sommerskole for elever som er svake i norsk

 

Systematisk norskopplæring

Målet vårt forplikter. Kommunerevisjonen i Oslo har flere ganger påvist store kvalitetsforskjeller mellom barnehagene i byen. Det er dessverre for tilfeldig om barn får den språkstimuleringen de har behov for.

Det viktigste vi foreslår, er derfor bedre og mer systematisk norskopplæring i barnehagen. Barnehager med større utfordringer må få en tettere oppfølging. 

 

Må utdanne og ansette flere

Språkutvikling i barnehagen forutsetter at barnehagene har gode profesjonsfellesskap, har tid til felles vurderingsarbeid og utvikler tiltak for bedre språkmiljøet. For å sikre dette trenger Oslo et bedre tilbud om kompetanseheving til de ansatte, samt tilstedeværende og tydelig ledelse. Det er nedslående at Oslo mangler 400 barnehagelærere.

I stedet for å søke staten om å slippe å oppfylle det nasjonale kravet til antall pedagoger, har Oslo Høyre foreslått å utdanne og ansette flere. 

Jeg mener i likhet med Sandvik at dette er de viktigste grepene. 

Les også: La barna lære språk med en koffert

Dette står imidlertid ikke i motsetning til tiltak som sikrer en tryggere overgang fra barnehage til skole. Det står ikke i motsetning til forslaget om å innføre et sommerskolekurs for barn som skal starte i første klasse og har svake språkferdigheter. 

Oslo Høyres forslag er faktisk inspirert fra et populært eksisterende kurs på Oslo sommerskole som heter «Bli skoleklar – med godt norsk i sekken,» utviklet av PPT-tjenesten. På enkelte skoler går halvparten av skolestarterne på kurset.

 

Informere foreldre og lærere

For å nå ut til de barna som ofte er mest sårbare i overgangen fra barnehage og skole, foreslår flertallet i programkomiteen at tilbudet skal være en obligatorisk forberedelse. 

Håpet er at det vil forplikte barnehagene til å informere foreldrene om tilbudet, og at lærerne i første klasse får informasjon tidligere om hvilke barn som trenger særskilt oppfølging. I stedet for 10 år obligatorisk opplæring blir det 10 år og to uker. 

 

- Finnes ingen kvikkfiks

Obligatorisk eller ei. Det er imidlertid ikke det viktigste for oss. Det viktigste er at vi får et tilbud og at byrådet blir villig til å målrette innsatsen mot de barna som trenger språkoppfølging.

Ingen barn lærer seg norsk på to uker. Men for mange barn er overgangen fra barnehagen til skolen og skolegården stor. Hvor er toalettet? Hvor er klasserommet? Hva heter læreren igjen? Overgangen er enda større for barn som har svake språkferdigheter og begrepsforståelse. 

Det finnes ingen kvikkfiks. Men Oslo Høyre ønsker diskusjonen og nye forslag velkommen. Vi løser ikke viktige utfordringer dersom vi tolker hverandres intensjoner i verste mening. 

Les også: Språktrening blir gøy med monstermating

 

 

Powered by Labrador CMS