Siv Henriette Jacobsen, fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.

Viken fylkeskommune: Skoletilbudet må dimensjoneres innenfor stramme økonomiske rammer

Debatt: Viken skal vise vei, men det er viktig å sikre forsvarlig drift og forutsigbar økonomisk hverdag for de videregående skolene.

Publisert

I innlegget Viken fylke rygger inn i fremtiden ønsker en samlet avdeling for salg, service og reiseliv ved Lier videregående skole å endre deler av det foreslåtte opplæringstilbudet for utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv ved Lier videregående skole for skoleåret 2021-2022.

Opplæringstilbudet i Viken skal til politisk behandling i fylkestinget 17. desember.

Lier videregående skole tilbyr allerede flere løp for yrkes- og studiekompetanse der elever i 4-årige yrkesfaglige utdanningsprogram (YSK) kan oppnå både studiekompetanse og fagbrev og 3-årige yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram med yrkesfag der elevene oppnår kun studiekompetanse. Lier videregående skole gjør en veldig god jobb med disse tilbudene. Det er ikke tvil om det.

Bakgrunn

Bakgrunnen for årets dimensjonering er i korte trekk følgende: Tilbudet må dimensjoneres innenfor eksisterende økonomiske rammer, som er stramme. Å håndtere den økende elevtallsveksten i Viken er også krevende. Det var nesten 1000 flere søkere til videregående skole i Viken i høst, og fylkeskommunen plikter å gi alle søkere et tilbud. Dette er krevende. I arbeidet med opplæringstilbudet for 2021-2022 var det primære å sikre et tilstrekkelig antall plasser på yrkesfag innenfor den ordinære tilbudsstrukturen.

Les også: Viken fylke rygger inn i fremtiden

Det er dessuten viktig å sikre et enhetlig skoletilbud for alle, uansett hvor de bor. Det ble derfor besluttet at det av slike hensyn ikke skulle opprettes 3- eller 4-årige løp innen yrkesfag for skoleåret 2021 -2022. Disse tilbudene avviker fra den ordinære tilbudsstrukturen, og det er normalt ingen overgang fra et ordinært yrkesfag på vg1 til et slikt til tilbud på vg2. Det betyr at elever i et ordinært utdanningsprogram på vg1 ikke kan søke disse tilbudene på vg2. Eksisterende tilbud skal evalueres før det igangsettes nye slike tilbud i framtiden.

Høsten 2020 ble det innført en ny yrkesfaglig tilbudsstruktur på vg1, og til disse må det opprettes nye vg2 for skoleåret 2021-2022. Skolene ble bedt om å komme med innspill til hvilke programområder de ønsket på vg2 på sin skole. Inneværende skoleår er det en klasse med 15 elever på utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv ved Lier videregående skole. Tilbudet på vg2 for neste skoleår er derfor dimensjonert i forhold til dette, med en klasse på vg2 service og sikkerhet.

Dersom skolen mener det av hensyn til elevenes ønsker og arbeidslivets behov er bedre å erstatte dette med en klasse vg2 salg og reiseliv, så er det allerede åpnet for slike tilbakemeldinger.

Mulighet til å velge

Tanken bak dimensjoneringen av vg2 for dette utdanningsprogrammet i Drammensområdet er at de to vg2-tilbudene salg og reiseliv og service og sikkerhet skulle fordeles på det tre skolene Lier, Drammen og Eiker vgs i en samlet balansert dimensjonering. Elevene på vg1 må ha mulighet til å velge. I tillegg har Lier videregående skole som en av få skoler også YSK-tilbud innenfor salg, service og reiseliv.

Viken skal vise vei, både når det gjelder å gi elevene mulighet for varierte yrkesvalg og dekke arbeidslivets behov for arbeidskraft. Samtidig er det viktig å sikre en forsvarlig, sunn og forutsigbar økonomisk hverdag for våre videregående skoler.

Powered by Labrador CMS