Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken fylkeskommune.

Vår ungdom – vårt felles ansvar!

Debatt: Fylkeskommunen og kommunene må videreutvikle samarbeidet om det 13-årige utdanningsløpet.

Publisert

Stadig flere fullfører videregående skole. Det skyldes ikke minst en tettere oppfølging fra skolenes side. For å sikre at enda flere gjennomfører må vi samarbeide så tett som mulig med alle kommunene i Viken for å sikre gode overganger og et godt grunnlag fra ungdomsskolen. Det er nemlig avgjørende for om ungdommene våre skal lykkes.

Nylig kom det en forskningsrapport som gir oss viktig kunnskap når vi skal legge til rette for at alle skal få en sjanse til få oppfylt sine drømmer om utdanning og jobb. Rapporten viser med all tydelighet at elevenes karakterer og kunnskap fra ungdomsskolen har stor betydning for gjennomføring av videregående opplæring, videre utdanning og jobb. Tilgangen til læreplasser er også en viktig for videre utdanningsløp.

19. oktober inviterer vi kommunene i Viken til en digital konferanse om vårt felles ansvar for grunnopplæringen. Kommunenes grunnskoletilbud og fylkeskommunens ansvar for videregående opplæring må ses i sammenheng, og vi må videreutvikle samarbeidet om det 13-årige utdanningsløpet.

Nesten åtte av ti hadde fullført og bestått videregående opplæring som 30-åringer. Dette er åtte prosent flere enn i 2007. Dette kommer fram i en forskningsrapport juni 2020 fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU): «Fra 16 til 30». Forskningsprosjektet omfattet nesten 10.000 ungdommer som avsluttet 10. klasse.

Mangel på læreplass fører til at mange gir opp målet om fagbrev. Derfor arbeider vi med å få på plass en læreplassgaranti i Viken.

Kunnskapsgrunnlaget fra ungdomsskolen hadde sterkest, direkte betydning for kompetanseoppnåelse for all utdanning ved 30 års alder. Sosial bakgrunn, målt med foreldrenes utdanning betyr også mye. Vi må rette inn innsatsen mot de faktorene vi kan gjøre noe med. Det er derfor samarbeidet med kommunene blir så viktig for Viken fylkeskommune. Det kan både handle om hvordan vi får en mer praktisk rettet ungdomsskole for de som ønsker det, men også om hvordan de teoristerke kan få noe å strekke seg etter. Bedre og mer yrkesrettet rådgivning bør også være en del av svaret her. Alt dette er punkter som fylkeskommunen og kommunen kan samarbeide sterkere om. Det viktigste er at vi kjenner et felles eierskap til elevene og ikke skyver problemer under teppet eller skyver dem foran oss.

Undersøkelsen viser at utdanning er viktig – ja, den er faktisk en forutsetning for å lykkes i dagens samfunn. Av de elevene som hadde oppnådd fagbrev, fagskole, bachelor eller master, var 90 prosent i jobb. Av de som hadde grunnskole som høyeste utdanning var ca. 60 prosent i arbeidslivet, mens for de som hadde bestått noe, men ikke fullført videregående opplæring, lå andelen på like under 70 prosent.

I tillegg til å samarbeide tett og aktivt med kommunene i Viken, må vi også samarbeide tett og aktivt med partene i arbeidslivet og med arbeidslivet. Rapporten fra NIFU viser svært lav fullføring fra noen yrkesfaglige utdanningsprogrammer. På disse tilbudene hadde mellom 30 og 50 prosent ikke fullført videregående opplæring når de var 30 år gamle. Noe av forklaringen tilskrives mangel på læreplasser og at fylkeskommunene ikke har et fullgodt alternativ frem til fagbrev.

Mange av ungdommene som velger yrkesopplæring, ønsker læreplass etter at de har gjennomført skoledelen av utdanningen sin. Overgangen mellom skole- og bedriftsbasert opplæring er kritisk for å kunne fullføre det faget en har ønsket seg. Mangel på læreplass fører til at mange gir opp målet om fagbrev. Derfor arbeider vi med å få på plass en læreplassgaranti i Viken. Også på dette området må vi samarbeide tett med kommunene. Kommunen er en stor og viktig arbeidsgiver, og mange av ungdommene har sin læreplass nettopp her.

Powered by Labrador CMS