Ved Jåtten skole fikk de faglært personale inn i SFO – nå slutter ingen, og sykefraværet har gått ned. Nå ønsker UiS å kunne tilby universitetsgrad i skolefritidspedagogikk.

UiS vil tilby Norges første utdanning i skolefritidspedagogikk

Universitetet i Stavanger er i gang med å utvikle en grunnutdanning innen skolefritidspedagogikk.

Publisert

– Skolefritidsordningen er et tilbud som i alle år har falt mellom to stoler. Nå er det på tide å løfte feltet til det nivået det fortjener, sier Brita Strand Rangnes, prodekan for utdanning ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

En arbeidsgruppe bestående av ansatte fra Læringsmiljøsenteret, Lesesenteret og barnehage- og grunnskolelærerutdanningene på UiS jobber med å utvikle piloten for den nye bachelorutdanningen. Dette skjer i samarbeid med Stavanger kommune og SFO-ansatte.

Målet er å kunne tilby utdanningen fra høsten 2023.

– UiS er stolte av at vi er i gang med å utvikle en grunnutdanning innen skolefritidspedagogikk, og at vi er med og gjøre vårt for å sikre at SFO-ansatte i fremtiden har den kompetansen de trenger, sier Strand Rangnes.

Ett år med ny rammeplan

I juni i fjor fikk skolefritidsordningen, SFO, sin egen rammeplan. Målet er å bidra til et mer likeverdig tilbud for de 150.000 barna som bruker ordningen.

Den nye planen, som trådte i kraft 1. august inneholder flere punkter om hvilket innhold skolefritidsordningen skal ha, og omfatter retningslinjer for matservering og aktiviteter.

Det understrekes imidlertid at skolefritidsordningen ikke er en pedagogisk virksomhet. Og det stilles heller ikke krav til ansattes kompetanse.

Prodekan Brita Strand Ragnes mener likevel at en utdannelse innen skolefritidspedagogikk er et viktig ledd i å møte disse kravene.

Les også: SFO-ledere og ansatte har god kjennskap til rammeplanen

– Har vært et savn

Læringsmiljøsenteret ved UiS har fra før kunnet tilby en videreutdanning for ledere i skolefritidsordningen i Oslo kommune (AKS) på 60 studiepoeng.

SFO-leder ved Jåtten SFO i Stavanger, Mona Gjøse Skaaren, sier i pressemeldingen fra UiS at en egen SFO-utdanning i Norge har vært et stort savn i lang tid.

Ved Jåtten skole har de i flere år satset på utviklingen av SFO. I dag har alle som arbeider ved skolefritidsordningen fagutdanning. På den måten har de økt tilfredsheten med tilbudet og ikke minst sørget for mindre gjennomtrekk i personalet.

– Denne utdanningen i skolefritidspedagogikk vil sørge for kompetente medarbeidere med nødvendig kunnskap om hvordan skole og skolefritidsordning skal sikre det gode laget rundt barnet, som fremmer barns psykiske og fysiske helse, sier Gjøse Skaaren.

Powered by Labrador CMS