Terje Skyvulstad og Anne Linboe.

Ber regjeringen se på pensjonskuttene til private barnehager på nytt

PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta advarer mot de varslede kuttene i pensjonstilskuddet til private barnehager. Tirsdag møtte organisasjonene med kunnskapsministeren.

Publisert Sist oppdatert

– Det var en fin anledning for oss til å kunne legge frem de riktige tallene. De tallene regjeringen hadde brukt var gamle tall. Jeg håper at det fører til at de justerer utbetalingene. Vi forhandlet frem en god hybridpensjonsavtale i fjor og for at den skal fortsette er det viktig at de bruker riktige tall når de beregner, sier nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad.

Sammen med representanter for Fagforbundet, Delta og arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund (PBL) møtte han med kunnskapsminister Guri Melby tirsdag for å diskutere det varslede kuttet i pensjonstilskuddet til private barnehager.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 heter det at de vil redusere pensjonstilskuddet med 350 millioner kroner. Da statsbudsjettet ble lagt frem i starten av oktober begrunnet kunnskapsminister Guri Melby kuttet med at 94 prosent av barnehagene har fått mer penger enn de har i pensjonsutgifter.

Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden mener altså regjeringen bruker gale tall. PBL-direktør Anne Lindbo sier tallene regjeringen legger til grunn er tilbakevist, både av PBL og andre miljøer med høy kompetanse både på pensjonskostnader generelt og pensjonskostnader i private barnehager spesielt.

– De gode pensjonsordningene vi har brukt fem år på å få på plass står i fare hvis kuttene på 350 millioner blir gjennomført. Det var godt å kunne legge frem dokumentasjon på at den avtalen om pensjon i de private barnehagene kan stå i fare hvis de planlagte kuttene blir gjennomført, sier Lindboe.

– Tilbakemeldingene fra mer enn 400 medlemsbarnehager er dyster lesing. Flere sier rett ut at et kutt i pensjonstilskuddet kan være kroken på døra.

Ny pensjonsavtale i fjor

1.750 private barnehager med om lag 29.500 ansatte er omfattet av hoved- og hovedtariffavtalen som er fremforhandlet av fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den ene siden og PBL på den andre siden.

I PBL-området ble partene i 2019 enige om en ny pensjonsavtale, som skulle kunne gi ansatte i private barnehager en god og forutsigbar pensjon på nivå med kommunale barnehager. I arbeidet med ny pensjonsavtale har partene hatt felles forståelse av at det fremtidige kostnadsnivået til pensjon kunne dekkes innenfor dagens sjablong.

Partene var også enige om at pensjonstilskuddet ikke bør endres uten at det foretas en helhetlig gjennomgang av de øvrige elementene i tilskuddsordningen.

I 2021, og i årene fremover, vil PBLs medlemsbarnehager ha pensjonskostnader som i gjennomsnitt overstiger 13 prosent.

Stor bekymring

Som en del av enigheten i hovedoppgjøret i 2020, har partene inngått en protokoll hvor partene uttrykker stor bekymring for konsekvensene av et kutt i pensjonstilskuddet, uten at det først er gjort en helhetlig gjennomgang av hele systemet for finansiering av private barnehager, og varsler at store endringer i rammebetingelsene kan true nivået på barnehagepensjonen.

Powered by Labrador CMS