– Vi forventer at du tar grep for at vi på Helgeland skal få opprettholde tilgangen på gode lærerkrefter og sykepleiere, skriver Utdanningsforbundet Alstahaug i et åpent brev til statsråd Iselin Nybø. Foto: Pixabay
– Vi forventer at du tar grep for at vi på Helgeland skal få opprettholde tilgangen på gode lærerkrefter og sykepleiere, skriver Utdanningsforbundet Alstahaug i et åpent brev til statsråd Iselin Nybø. Foto: Pixabay

Nedlegging av studiesteder ved Nord universitet – Åpent brev til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

– Kan statsråden for høyere utdanning akseptere at vi legger ned en lærerutdanning med god søkning når vi vet at lærermangel kommer til å prege fremtiden?

Publisert Sist oppdatert

 

I den siste tid har nyhetene om at Nord universitet ønsker å legge ned studiestedene Nesna og Sandnessjøen spredd seg, og vi har fulgt med på debatten rundt situasjonen. Allerede i slutten av juni skal saken behandles av styret, og vi etterspør en mer demokratisk prosess knyttet til en så alvorlig beslutning. Rapporten som ligger til grunn for forslaget ble klarert for høringsrunde av styret denne uka, og vi ser med bekymring på at de nok ikke har lest brevet du skrev til dem før møtet godt nok. Vi la særlig merke til at du refererte til Stortingsmelding nr. 18 (2014-2015) og siterer deg her:

«(st.18) Konsentrasjon for kvalitet, strukturreform i høyere utdanning viser til at tilgangen til høyere utdanning skal være god over hele landet, og institusjonenes regionale rolle skal videreutvikles. Jeg mener det er viktig at studiestedstrukturen ved Nord universitet legger til rette for at alle delene av regionen har tilgang til god kompetanse og arbeidskraft. I den forbindelse er det viktig at styret vurderer hvilke konsekvenser studiestedstrukturen kan få for andre deler av arbeids- og samfunnslivet, og hvordan behovene kan ivaretas på de stedene som kan få de største endringene.»

 

Siden vi ikke helt klarer å se at denne vurderingen er kommet oss på Helgeland til gode, tar vi oss den frihet til å svare deg selv om brevet ditt ikke var rettet direkte mot oss i lokallagstyret i Utdanningsforbundet i Alstahaug. Vi ønsker å dele noen tanker og stille deg noen spørsmål, og vi ønsker at du som statsråd for høyere utdanning tar tak i saken vår og fører den videre uansett hva som skjer i prosessen med Nord Universitet. Helgeland trenger lærere, og vi trenger også sykepleiere. Vi trenger også andre muligheter for å ta høyere utdanning på Helgeland, tilbudene til Campus Helgeland har ennå gode utviklingsmuligheter og bør ikke bygges ned. Dette vil jo også være i strid med stortingsmeldingen du refererer til i ditt brev til styret. Å legge ned disse tilbudene vil i tillegg få store konsekvenser for arbeids- og samfunnslivet, særlig brutalt for Nesna, men også for resten av Helgeland.

 

Helgeland er en region med 80.000 innbyggere, og strekker seg geografisk sett over et variert landskap. Det sies at da Gud skapte verden, hadde han noen småstein igjen i lomma som han spredte ut, dette ble de tusen holmer og skjær på Helgelandskysten. Dette er bare halve skapelsesmyten om Helgeland, vi har også et omfangsrikt innland med høye fjell og dype daler og grønne granskoger. Poenget er at Helgeland er omfangsrikt, en stor region med masse potensiale for vekst og med et næringsliv som også er i positiv utvikling. Dette gjelder også ytre Helgeland. I den forbindelse er høyere utdanning en nødvendighet, da vi trenger alle lærere og sykepleiere vi kan få her på Helgeland. Dette behovet har Høgskolen i Nesna dekket i regionen Helgeland, også etter fusjonen med Universitetet i Nordland og Høgskolen i Levanger fra 2016. De har fylt et samfunnsoppdrag og tatt ansvar for at vi har hatt god dekning av både lærere og sykepleiere både på indre og ytre Helgeland.

 

Når konstituert rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord Universitet nå foreslår å legge ned både studiested Nesna og Sandnessjøen, registrerer vi at hun begrunner dette med at disse vertskommunene er lite attraktive som studiesteder. Dette er veldig underlig, da uttalelsen i utredningen om ny studiestedstruktur etter vårt skjønn får stå uten holdbar dokumentasjon og i tillegg til at dette kommer dagen før søkertallene for Nesna ble offentliggjort. Søkertallene til lærerutdanningen på Nesna har vært i en god utvikling, de var gode i fjor, og i år høyest av alle campusene til Nord Universitet sett i forhold til søkertall og antall studieplasser. Disse tallene regner vi med du er kjent med. I tillegg har vi fått med oss at flere studietilbud på Nesna og i Sandnessjøen til tross for god søkning har blitt lagt ned siden fusjonen. Det er derfor besynderlig at tallenes tale ikke står i sammenheng med utredningens fremstilling, og dette vil vi gjerne statsråden skal ta i betraktning. Kan statsråden for høyere utdanning akseptere at vi legger ned en lærerutdanning med god søkning i tider vi vet at lærermangel kommer til å prege fremtiden?

 

Selvsagt er vi på Helgeland mest opptatt av å selv få god tilgang på kvalifiserte lærere, vi står som alle andre oss selv nærmest. Statistikk viser at om lag sytti prosent av de som utdanner seg ved Nesna, forblir på Helgeland. For sykepleierutdanningen i Sandnessjøen viste en undersøkelse gjort av førsteamanuensis Jorun Hov i 2015 at hele 80 prosent av sykepleierstudentene ble på Helgeland. Dette er gode tall, og viser hvor stort behovet er for et regionalt tilbud innen profesjonsutdanningene Nesna, Mo i Rana og Sandnessjøen har tilbudt de siste tiår. Kan statsråden for høyere utdanning akseptere at vi på Helgeland skal miste tilgangen på kvalifiserte lærere og sykepleiere i den grad vi er selvforsynt på dette i dag?  

 

Når konstituert rektor beskriver kommunene vi bor i, glemmer hun visst at vi har en befolkningsmasse på 80.000, og at vi før fusjonen hadde sykepleierutdanning både på Mo i Rana og i Sandnessjøen, og en velfungerende og god desentralisert utdanning for grunnskolelærere i regi av Høgskolen i Nesna. Dette bildet håper vi statsråden ønsker å ta tak i, og vi forventer at du bruker din posisjon til å gå inn i prosessen som nå pågår, og tar grep for at vi på Helgeland skal få opprettholde tilgangen på gode lærerkrefter og sykepleiere også i fremtiden.

 

Vi har tillit til at Campus Helgeland med studiesteder både på Mo i Rana, Nesna og i Sandnessjøen tar ansvar for å dekke de behovene vi har både for høyere utdanning og forskning på et nivå vi på Helgeland trenger, og vi håper og tror at også statsråden kan se på dette som en god mulighet til å ivareta sin post og sørge for hensiktsmessige løsninger for regionen Helgeland.  Slik vi har tolket statsråden gjennom media, handler ikke dette om penger, så da håper vi at statsråden kan finne en god løsning for Helgeland som region. Det handler jo ikke om sviktende søkertall, og det er jo ikke vanskelig å dokumentere behovet for lærere eller sykepleiere. Dette burde da være lett å finne en god løsning på, så vi stoler på statsråden.  Det er heller ikke vanskelig å få et mer nyansert perspektiv på fremstillingen av regionen Helgeland enn det bildet rapporten som nå er sendt ut på høring gir av oss. Vi ønsker dermed avslutningsvis å invitere statsråden til Helgeland om du ønsker å få et bedre innblikk i situasjonen, som vi sier her: du er hjertelig velkommen, her blir du sett.

Med vennlig hilsen styret i Utdanningsforbundet Alstahaug.

 

Powered by Labrador CMS