Senterpartiets Marit Arnstad
Senterpartiets Marit Arnstad

Arnstad spør Melby om læreres ytringsfrihet

Etter at lærer Marius Andersen skrev et kritisk innlegg om Sandefjord-skolen har konflikten om læreres ytringsfrihet blusset opp igjen. Nå stiller Marit Arnstad (Sp) spørsmål til statsråd Guri Melby om hva hun vil gjøre.

Publisert Sist oppdatert

Lærerne som nektet – Gjennom media er vi gjort kjent med konflikter i enkeltkommuner, der ansatte i skolen erfarer mobbing, trakassering og frykt for oppsigelse som en direkte konsekvens av deres kritikk av styringen av skolen. Mener statsråden dette er akseptabelt, og på hvilken måte vil regjeringen ivareta lærernes og andre ansattes rett til å uttrykke meninger, uenighet og systemkritikk verbalt eller skriftlig, som berører egen arbeidsplass?, lyder spørsmålet fra Senterpartiets Marit Arnstad til kunnskaps- og intergreringsminister Guri Melby.

Konfliktene Arnstad refererer til er blant annet de i Sandefjord.

Der har det i årevis vært et betent forhold mellom lærere og kommunen.

Les også: Lærerne som nektet

Truet med sparken

I april i år stod lærer Hanne Westrum Hvammen frem i Sandefjord Blad og fortalte om det hun mener er trakassering og mobbing etter at hun i 2012 hadde et innlegg på Facebook der hun kritiserte målstyringen og avdelingsledermodellen i Sandefjord-skolen.

Hvammen forteller at hun i etterkant fikk velge mellom å slette innlegget eller miste jobben.

I 2013 fikk en annen konflikt stor oppmerksomhet nasjonalt. Da nektet lærerne Marius Andersen og Joakim Bjerkely Volden å krysse av på detaljerte skjemaer om elevene sine etter pålegg fra Sandefjord kommune. De ble truet med sparken, men fikk til slutt beholde jobben.

I 2015 fikk de to lærerne Zola-prisen for sitt ytringsmot.

Les også: Fiasko for den målstyrte skolen

"Ønsker at det blir tatt affære"

Denne våren har konflikten mellom kommunen og flere av lærerne i Sandfjordskolen blusset opp igjen.

Marius Andersen, som nå er medlem av Utdanningsforbundets etiske råd, har fått publisert flere leserinnlegg i Sandefjord blad og den 5. mai i år skrev han et innlegg på Utdanningsnytt om hvordan konflikten i Sandefjord fortsetter.

Han forteller om en fryktkultur drevet fram av overdreven testing og rapportering.

"I Sandefjordskolen er lærerne blitt stille. Sandefjordlærerne er slitne, oppgitte og resignerte. Det hjelper ikke å si ifra om problematiske sider ved skoledriften, det hjelper ikke å protestere, det hjelper ikke med faglig forankrede argumenter. Ordren er klar: Dette må du gjøre, det er pålagt, politisk bestemt, bare utfør så godt du kan", heter det i innlegget.

I ettertid ba Skolelederforbundets representant i kommunen om et møte med kommunen for å finne en «varig løsning» på «denne typen skriverier».

I en e-post fra Hans Gøran Bjørk, leder i Skolelederforbundet Sandefjord, heter det at "skolelederforbundet ønsker at det klart og tydelig, på vegne av Sandefjordskolen sine lærere og våre medarbeidere, blir tatt affære i denne saken".

Andersen derimot ble aldri ikke orientert om at det ble innkalt til et møte for å drøfte hans ytringer.

– Jeg blei lei meg og forbanna. Jeg var redd for å miste jobben for å ha brukt ytringsfriheten for å varsle om forhold jeg mener er skadelige for elevene våre, uttalte Andersen til Klassekampen før helgen.

Les også: Marius Andersen: Lærerne blir en del av systemet

Stiller spørsmål til Melby

Tirsdag valgte altså Marit Arnstad (Sp) å sende inn et skriftlig spørsmål til Guri Melby. Arnstad tok også opp temaet i en interpellasjon til daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i 2018. Og hun fikk svar fra Sanner i stortinget.

I begrunnelsen for oppfølgingsspørsmålet sitt, skriver Arnstad:

– Temaet er igjen aktualisert gjennom situasjonen i Sandefjord kommune, der lærere, gjennom leserinnlegg i avisen, har ytret seg kritisk til utstrakt bruk av mål- og resultatstyring i skolen og hvordan dette begrenser lærernes faglige metodefrihet og mulighet til å ivareta elevenes faglige utvikling.

Og hun legger til: – Reaksjonen fra arbeidsgiver, både på skolenivå og kommuneadministrasjonen, skaper frykt blant ansatte og oppleves som forsøk på å frata lærerne deres grunnlovsfestede rett til å ytre seg – også om forhold ved egen arbeidsplass.

Bred støtte

Utdanningsforbundet har gitt full støtte til Andersen og Hvammen. De mener de ikke gjør annet enn å benytte seg av den ytringsfriheten de har.

I et innlegg på Utdanningsnytt skriver sentralstyremedlem i UDF, Simon Malkenes kritisk om styringen av Sandefjord-skolen.

De siste dagene har også en rekke aviser gitt sin støtte til lærerne i sine lederartikler, blant annet Dagbladet, Klassekampen og Dagens Perspektiv.

Powered by Labrador CMS