Rødts valgkamp i Alstahaug var vellykket. Her er fra venstre Allan Zvanut, Hanne Bendikte Wiig, Ingeborg Steinholt og Håkon Sund. Foto: Margit Steinholt.

Lærer fra Rødt er blitt varaordfører i Alstahaug

I Alstahaug kommune i Nordland gjorde Rødt sitt beste lokalvalg i Norge. Med en oppslutning på 17.9 prosent ble Rødt nest største parti. Lærer og toppkandidat Hanne Benedikte Wiig er blitt varaordfører.

Publisert Sist oppdatert

NB! Saken er oppdatert 3. oktober med at Wiig er blitt varaordfører. Red

Rødt har gjort et brakvalg i Alstahaug kommune i Nordland og partiet går fra to til fem mandater i kommunestyret. Ordførervervet går til Senterpartiet som fikk inn 12 mandater.

Toppkandidat for Rødt Hanne Benedikte Wiig er til daglig lærer på Sandnessjøen videregående skole. Hun underviser i engelsk, samfunnsfag og historie.

30. september ble det klart at Wiig blir kommunens nye varaordfører.

Da Utdanning snakket med henne rett etter valget, svarte hun slik på spørsmål om hun kan ende opp som varaordfører i kommunen:

– Forhandlingene er ikke gjennomført og det er uenighet om en del saker i kommunestyret, så det kan jeg ikke svare på ennå. Men Rødt er i alle fall nest største parti.

– Hvorfor har Rødt fått så stor oppslutning i Alstahaug?

– Jeg tror folk er opptatt av at det skal være mulig å bo i distriktene. Rødt har stått på for å bevare sykehuset, eldreomsorgen og skolene lokalt.

– Når gikk du inn i politikken og hvorfor?

– Jeg ble for første gang valgt inn i kommunestyret for Rødt i 2007. Det betyr at jeg har sittet i tre perioder. Dette blir min fjerde periode. En engasjert og dyktig lokalpolitiker her i kommunen for Rødt, Marit Steinholt, betydde mye for at jeg valgte å engasjere meg politisk. Hun dro meg med, sier hun.

- Hva er din kampsak?

- Jeg er med i bunadsgeriljaen og har stått på barrikadene for å bevare lokalsykehuset i Sandnessjøen. Mitt engasjement i den saken startet allerede i 2010. Sykehuset har vist at de har god kompetanse på blant annet fødsels- og barselomsorg. Men akkurat som med lærerne blir de ansattes fagkompetanse snakket ned. Det må vi få en slutt på.

- Hva er viktigst i skolepolitikken?

- I skolepolitikken er jeg opptatt av at det må bli mindre målstyring og mindre krav til dokumentasjon. Det håper jeg de nye læreplanene legger opp til. Jeg er også motstander av å innføre såkalt fritt skolevalg, for i Nordland vil det føre til at flere ungdommer må flytte på hybel. Og så er jeg opptatt av at det må legges til rette for mer lek for de minste elevene i skolen.

– Hvilke pedagogiske ferdigheter benytter du deg av i politikken?

– Som lærer blir man god til å kommunisere og jeg benytter meg av det jeg kan om retorikk når jeg for eksempel skal holde taler. Der tror jeg vi lærere har en fordel.

– Vil det komme kollegene dine til gode at du er i lokalpolitikken?

– Det er ikke så lett å svare på, men de synes i alle fall det er flott å ha en kollega som engasjerer seg i lokalpolitikken. Det gir de uttrykk for. Dessuten legger skoleledelsen ved min skole forholdene godt til rette slik at jeg skal ha mulighet til å delta på nødvendig møtevirksomhet.

– Har du vært med på å fatte vedtak som har rammet skole eller barnehage?

– På grunn av manglende penger i eldreomsorgen måtte jeg i 2012 være med på å legge ned Sørvik skoles ungdomstrinn. Det var ingen enkel beslutning, siden Rødt egentlig ikke ønsket det. Nedleggelsen medførte at elevene nå får en busstur på 15-20 minutter.

Powered by Labrador CMS