Studentene på lektorprogrammene har i snitt bedre karakterer fra videregående enn de fleste andre masterstudenter. Likevel er frafallet fra lektorprogrammet svært stort.

Stort frafall fra lektorprogrammet

Tre av ti studenter som begynner på lektorprogrammet gjennomfører studiet på normert tid.

Publisert Sist oppdatert

Det er Nokut som melder dette i en ny kartlegging av lektorprogrammet.

Ett år etter normert tid har førti prosent av lektorstudentene fullført.

I alt 11 institusjoner tilbyr nå lektorutdanning som et femåring program der fag og pedagogikk er integrert i ett studieløp. Utdanninga kvalifiserer til å undervise på ungdomsskole og videregående skole.

Universitetet i Sør-Øst Norge har det største frafallet. Her er det bare 16 prosent av dem som starter på programmet som gjennomfører på fem år. MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn har høyest gjennomfører. Her gjennomfører 45 prosent på normert tid.

Bedre i år

Halvor Austenå er viserektor for utdanning og studiekvalitet ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Han sier til Utdanning at universitetet bare har uteksaminert to kull fra lektorprogrammet.

– Rapporten bygger på tall fra 2018, som var vårt første år. Det stemmer at i 2018 fullførte 5 av 25 studenter. Men i år fullførte ti av tjue. Det betyr at vi ikke er så langt fra målet om at sytti prosent skal gjennomføre, sier Halvor Austenå.

Universitetet i Sør-Øst Norge starta lektorprogrammet i 2013. Det gjorde også Universitet Nord og Høgskolen Innlandet. Her er frafallet på 38 og 30 prosent. Dette er de institusjonene som har hatt lektorprogram kortest.

Ulikt blant veteranene

Lektorprogrammet starta opp i 2003 på de fire studiestedene Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Det er stor variasjon i gjennomføringsgraden også blant veteranene.

Ved Universitetet i Oslo fullfører 23 prosent, ved Universitetet i Tromsø 24 prosent, ved NMBU 33 prosent og ved NTNU 41 prosent.

Veit ikke hvorfor

Nokut har ingen svar på hvorfor studentene på lektorprogrammet slutter. Undersøkelsen antyder en del utfordringer i utdanninga, som å samkjøre de forskjellige elementene elevene skal gjennom på en god måte.

Det kan også virke som om at praksislæreren oppfattes som flink eller ikke er viktig for hvor tilfreds studentene er. Men verken isolert eller samla gir dette, og andre antydninger om uheldige sider ved studiet, noe innsikt i hvorfor frafallet er så stort, ifølge Nokut.

De slår derimot fast at faglig svake og dårlig motiverte studenter ikke er en årsak til at så mange ikke gjennomfører. I 2018 hadde lektorstudentene i snitt høyere karakterer fra videregående skole enn gjennomsnittet for masterstudenter generelt. Undersøkelser har vist at når de starter gir de uttrykk for sterk motivasjon, både for å ta studiet og for å bli lærere.

Mindre frafall på andre studier

Rapporten trekker fram at frafallet blant lektorstudentene er større enn blant dem som har planlagt master i andre fag. 39,5 prosent av nye studenter fullfører master i naturvitenskaplige fag på normert tid. Tilsvarende tall for samfunnsfag og juridiske fag er 46,2, og for humanistiske fag 71,2.

Hvor lektorstudentene som gir opp blir av har undersøkelsen ikke svar på. Men det vises til analyser fra Universitetet i Bergen og NTNU som kan tyde på at mange velger en ny utdanning innafor universitetet.

1 300 starta på lektorprogrammet i fjor. Det første året, i 2003, starta snaut 400.

Powered by Labrador CMS