Ungdom bruker mindre tid på lekser

Siden 2015 har andelen som bruker mer enn en time på lekser daglig gått ned med nesten 10 prosentpoeng. Fremdeles gjør jentene klart mest skolearbeid hjemme.

Men også her går andelen tydelig ned, viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. I 2015, som var et toppår, brukte 61 prosent av jenter på ungdomsskolen minst en time på lekser. I 2018 var tallet 48.

– Fornuftig bruk av lekser kan bidra til at elevene lærer mer, men mengde og innhold i leksene må være håndterlig for elevene. Det er viktig at leksene gir rom for medvirkning og mestring for alle elever, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Les denne: Elevene på mellomtrinnet er mindre motiverte for skolearbeidet enn tidligere

Tidsbruken på lekser for norsk ungdom er på omtrent samme nivå som i andre land.

I dag får elever i ni av ti grunnskoler lekser. Skolene er ikke pålagt å gi lekser, og det er derfor noe den enkelte skole eller kommune tar stilling til. Forskningen viser at om lag halvparten av skolene har bestemmelser for omfanget av lekser.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS