Elevene på mellomtrinnet er mindre motiverte for skolearbeidet enn tidligere

Elevene på mellomtrinnet er mindre motiverte for skolearbeidet enn for noen år siden, viser elevundersøkelsen 2019.

I dag publiserer Utdanningsdirektoratet den siste av tre rapporter om resultatene fra Elevundersøkelsen 2019.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til ut videregående får si sin mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Undersøkelsen ble gjennomført i 2019, altså før hjemmeskole ble en del av skolehverdagen.

Resultatene fra undersøkelsen er stort sett stabile over tid og viser at elevene trives på skolen.

88 prosent av elevene som har svart på Elevundersøkelsen 2019 trives godt eller svært godt på skolen.

Synkende motivasjon på mellomtrinnet

Elevundersøken 2019 viser derimot en nedgang i elevenes motivasjon på 5., 6. og 7. trinn.

Elevene har vurdert egen motivasjon på en skala fra 1-5, der 5 er høyest.

På 7. trinn har elevenes motivasjon sunket fra 3,98 i 2016 til 3,78 i 2019. På 6. trinn har elevenes motivasjon sunket fra 4,05 til 3,83, og på 5. trinn har elevenes motivasjon sunket fra 4,10 til 3,88.

Les også: Elever på mellomtrinnet skal få bedre hjelp med lesing

Lærerundersøkelsen viser samme tendenser

Lærerundersøkelsen 2019 viser at lærere mener at det har skjedd et fall i elevenes motivasjon, både i barneskolen og i ungdomsskolen.

Undersøkelsen er frivillig og svarprosenten er lav, men forskerne bak rapporten mener den likevel kan gi en indikasjon på hvordan lærere generelt vurderer læringsmiljøet til elevene.

– Det bekymrer oss at vi ser tendenser til en negativ utvikling i elevenes motivasjon, samtidig som lærerne melder om det samme. Det er likevel viktig å understreke at det generelt sett ikke er slik at norske elever er umotiverte, og i ungdomsskolen og i videregående ser vi ikke den samme nedgangen som på mellomtrinnet, sier direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS