Rektor ved Tjensvoll skole, Anita Legland er spent på evalueringen av prosjektet.

Stavanger-skole kuttet i leksene– nå har elevene bare leselekse

Som et prøveprosjekt frem til sommeren har Tjensvoll skole i Stavanger kuttet ut alle lekser foruten en daglig leselekse. Flere skoler i kommunen legger samtidig om sin leksepraksis.

Publisert Sist oppdatert

– Det var elevrådet som fremmet dette. Vi hadde allerede kuttet en del i leksene etter tilbakemelding fra foreldre og elever for noen år siden, men vi syntes det var positivt at elevene kom med nye forslag og sa ja til å gjennomføre en prøveordning, sier rektor ved Tjensvoll barneskole i Stavanger, Anita Legland.

Fra og med uke 16 har elevene bare hatt en daglig leselekse. Alle andre lekser har de kuttet ut til skoleåret er ferdig.

– Elevene får i oppgave å lese ulike fagtekster, i norsk, naturfag eller KRLE. De jobber også alltid med teksten på skolen i forkant og i etterkant, forteller Legland.

Hun er spent på hva evalueringen vil vise. Om den er positiv kan dette bli en varig ordning ved skolen.

– Jeg skal ikke bestemme dette, men ønsker å lytte til hva elevene, lærerne og foreldrene sier, sier rektoren.

Les også: Alta vil ha prøveordning med leksefri skole for 5. klasse

Politisk bestilling

Prosjektet ved Tjensvoll skole er et resultat av at kommunestyret i Stavanger ba alle skolene starte en diskusjon og vurdering av leksepraksisen, og ta stilling til hvorvidt skolen ønsket å bli en leksefri eller lekseredusert skole.


Leksediskusjonen er gjennomført på ulike måter, men alle skolene har involvert foreldre gjennom FAU, elever gjennom elevrådet og de ansatte

Konklusjonen er at ingen skoler ønsker å være leksefri, men et flertall av skolene har meldt tilbake til kommunen om at leksediskusjonene har vært nyttige og bevisstgjørende. Flere skoler har på bakgrunn av denne gjennomgangen utarbeidet nye retningslinjer/prinsipper for leksepraksis.

Ved Hafrsfjord skole har de bestemt seg for å redusere mengden lekser og kutte ut faste skrivelekser. Ved Rennesøy skule har de bestemt at skolen skal begrense lekser i perioder med mange eller store prøver.

Rektor ved Tjensvoll skole, Anita Legland, tror det å øve på arbeidsrutiner, er en grunn til at ingen skoler har valgt å bli helt leksefrie.

Les også: Politikerne i Moss vil gjøre skolene leksefri – lærerne protesterer

– Nyttig diskusjon

– Våre elever skal videre til ungdomsskolen og for å skape en god overgang er det viktig at elevene har tilegnet seg gode arbeidsrutiner, så de ikke får helt sjokk, sier hun, men understreker samtidig at det er nyttig å diskutere hvilken leksepraksis man har.

– En del av det man gjør, gjør man fordi man alltid har gjort det. Det er nyttig å stoppe opp og spørre seg om hvorfor. Det er heller ikke tvil om at skoledagen er lang for mange av de minste barna. Og nå, etter pandemien, er det viktigere enn noen gang at de har tid til å leke og treffes på fritiden, sier Legland.

Powered by Labrador CMS